De loketten in het Huis van de Mechelaar.
David Legreve De loketten in het Huis van de Mechelaar.

Stad centraliseert diensten: Loket in dorpshuizen Walem en Muizen gaat niet meer open

Mechelen centraliseert deels haar dienstverlening weer in het Huis van de Mechelaar. De burgerzakenloketten in de dorpshuizen van Walem en Muizen gaan niet meer open, dat in Leest zal bij de heropening vanaf 1 september enkel nog maar op woensdagnamiddag geopend zijn.

Omwille van de coronacrisis werden de burgerzakenloketten in de dorpshuizen Walem, Muizen en Leest uit veiligheidsmaatregelen stopgezet, alsook alle dorpsactiviteiten in de andere drie dorpshuizen Battel, Hombeek en Heffen. De twee eerste gaan niet meer open.

”Voor corona merkten we dat de cijfers voor het burgerzakenloket in Walem en Muizen enorm laag lagen. Dat terwijl de afspraken in het Huis van de Mechelaar in stijgende lijn liggen. We maken dus een efficiëntieoefening, maar vullen tegelijkertijd de lokale noden aan waar nodig“, vertelt schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke.

Extra inzetten

Er zal extra worden ingezet op digitalisering – de stad voorziet 2.000 euro per jaar om computerlessen te organiseren in de dorpshuizen - de organisatie van huisbezoeken bij minder mobiele Mechelaars, het maximaal informeren van de burger over het systeem van volmachten en de organisatie van ontmoetings- en infoavonden.

“Het belang van de dorpshuizen en hun sociale werking wordt niet minder”, zegt ook schepen van Sociale cohesie Björn Siffer. “Naast hun bibliotheekactiviteiten, aanbieden van vergaderlocaties, zetten we sterk in op de organisatie van ontmoetings- en infoavonden. Kortom ze blijven hun lokale verankering verder behartigen.”

De loketten kwamen er in 2017, de openingsuren werden in maart vorig jaar nog uitgebreid.

Lees meer