2 De studie onderzoekt of de kruispunten veiliger kunnen.
rv De studie onderzoekt of de kruispunten veiliger kunnen.

Studie onderzoekt of F8-fietssnelweg veiliger kan op kruispunten

De provincie Vlaams-Brabant start een studie op om enkele problematische kruispunten te onderzoeken van de F8-fietssnelweg die Leuven met Mechelen verbindt.

Het resultaat van de studie en de uiteindelijke uitwerking moet zorgen voor meer fietscomfort en -veiligheid nadat de F8 begin dit jaar fietssnelweg-signalisatie kreeg en fietsers op kleinere kruispunten in voorrang werden gebracht. “We gaan de veiligheid van een aantal kruispunten langs de populaire fietssnelweg tussen Leuven en Mechelen aanpakken. De studie, in samenwerking met studieconsortium Mint - Omgeving – D+A, start nog deze maand op en zal vermoedelijk afgerond worden tegen de zomer van 2021”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Wisselen

Momenteel loopt de route vanaf Leuven langs de linkeroever van het kanaal en wisselt ze ter hoogte van Boortmeerbeek-Sas van kant. Er wordt nagegaan of dit nog optimaal is, gezien een aantal gewijzigde plannen en voorkeuren. Er wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een vlotte en veilige kruising met de zeer drukke N267 (Trianonlaan) in Boortmeerbeek. Daarnaast worden voorontwerpen opgemaakt voor problematische plaatsen. Onder andere de kruispunten met Kolonel Begaultlaan in Leuven, Wijgmaalsesteenweg/Keulenstraat in Herent, Langestraat/Pontstraat en Bieststraat in Boortmeerbeek worden bekeken in functie van veiligheid, vlotheid en comfort. “Het eindresultaat is een voorontwerp voor deze punten en een actieplan op korte en lange termijn. Deze kunnen door wegbeheerders en actoren gebruikt worden in vervolgopdrachten om de gevonden oplossingen gefaseerd te gaan realiseren”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. De studie zal in nauwe samenspraak met de wegbeheerders, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, stad Leuven en de gemeenten Herent, Haacht, Kampenhout, Boortmeerbeek en Zemst en betrokken actoren gevoerd worden.

2 De studie zal volgende zomer afgerond zijn.
rv De studie zal volgende zomer afgerond zijn.

Lees meer