Niet iedereen is gelukkig over de komst van de NX en maakt dat - al rijmend - duideijk kenbaar.
Alfons Schryvers Niet iedereen is gelukkig over de komst van de NX en maakt dat - al rijmend - duideijk kenbaar.

Aanleg NX weer op lange baan geschoven

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN KAPELLEN

De aanleg van een nieuwe verbindingsweg (NX), tussen Stabroek en de Havenweg, zit al jaren in het slop. Het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft beslist om het bestaande milieu-effectenrapport (MER) te actualiseren. Dat wil zeggen dat de volledige procedure moet worden overgedaan. Welk tracé is volgens de partijen het beste?

"Sinds 1995 ijveren wij op verschillende bestuursniveaus voor de aanleg van een bijkomende verbinding op de gewestwegen N11 (Kapelsestraat), N111 (Kalmthoutsesteenweg) en de N121 (Klinkaardstraat) naar de autosnelweg A12", zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. Sedert 2012 is er over de tracékeuze een akkoord met Stabroek en kunnen beide burgemeesters met één stem pleiten voor dit belangrijk ontsluitingsproject. "Hierbij wordt gekozen voor het tracé dat op het grondgebied van Kapellen parallel loopt met de Waterstraat tot aan de Ettenhoven in Stabroek. Vanaf daar wordt het tracé bepaald in functie van de inplanting van het nieuw aansluitingscomplex op de A12. Inmiddels is het MER (Milieu Effecten Rapport) verouderd door de herziening van de plannen van de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor een snelle herziening van het MER, en op ons uitdrukkelijk verzoek is de bouw van de NX nu ook gekoppeld aan het ontsluitingsdossier van het nieuwe logistiek park in de haven. De volgende jaren zullen we onze invloed blijven aanwenden om dit dossier te versnellen. Het is cruciaal voor de mobiliteit in Kapellen. Minder verkeer door de woonwijken en vele Kapellenaren die werken in de haven, zullen sneller op hun werkplek raken. Ook onze kmo-zones krijgen een vlottere toegang tot de autosnelwegen."


"Dat er in onze regio een mobiliteitsprobleem is, kun je niet ontkennen. Maar voor ons is het even duidelijk dat een extra weg, dwars door het huidige nog open landschap van de polder, niet enkel handenvol geld kost maar ook het probleem zeker niet oplost", zegt Pieter Buysse. "We willen bekijken of het tracé niet beter kan aansluiten bij de bestaande bebouwing in Hoevenen. Ook de huidige aansluiting met de A12 moet ter plaatse verbeteren, maar de oplossing voor bijvoorbeeld het mobiliteitsprobleem in Stabroek kan er enkel komen met andere oplossingen en door volwaardige alternatieven een kans te geven. Er moeten voor fietsers voldoende comfortabele verbindingen komen naar de haven en het openbaar vervoer moet herbekeken worden."

Voorstadsnetwerk

"Werknemers in de haven zijn nu aangewezen op de wagen of bedrijfsvervoer. Bovendien moet er een goed voorstadsnetwerk komen zodat je van alle omliggende gemeentes vlot in Antwerpen geraakt. Ook moet er een ander Vlaams mobiliteitsbeleid gevoerd worden waarbij onder meer bedrijfswagens niet meer gestimuleerd worden en er gekozen wordt voor veilige en gezonde alternatieven. Het dossier van de NX dat nu weer op de lange baan zit, frustreert iedereen, maar zolang er een kans is dat die weg er komt, wordt er te weinig gedacht aan haalbare alternatieven." (FSE)

Lees meer