Eerste schoolstraat op komst

De gemeente Kapellen is principieel niet tegen het invoeren van een schoolstraat. Dat bleek uit het antwoord van burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) op een vraag van Pieter Buyse, fractieleider van het kartel sp.a-Groen. Deze laatste dacht de Engelse lei waar er voldoende alternatieven zijn om het doorgaande verkeer elders op te vangen. Burgemeester Dirk Van Mechelen kijkt naar de omgeving van de Putse Knipoog. "We geloven in het concept en denken bijvoorbeeld aan de Putse Knipoog. Vooraleer een beslissing te nemen willen nog wachten op het effect van de nieuwe parking waar een kiss & ride-zone is aangelegd".


Het principe van een schoolstraat is dat zwakke weggebruikers voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. (FSE)

Lees meer