Werken op til in Gemeentepark

Er staan de komende maanden heel wat werken gepland in het Gemeentepark. In het voorjaar wordt de oude tennismuur achter de parkchalet afgebroken. De vrijgekomen ruimte wordt later bebost. In de zone tussen 't Kaartershuisje en De Chalet worden 14 bomen gekapt, hoofdzakelijk zieke en gevaarlijke Amerikaanse eiken. Langs de Dorpstraat verdwijnt 1 acacia die aangetast is door zwammen. De platanen langs de atletiekpiste worden eveneens aangepakt. De wortels van die bomen groeien momenteel onder de piste door en veroorzaken schade. Om de atletiekpiste in goede staat te houden, komt er langs de zijkant een sleuf om er een wortelwerende doek te plaatsen. De platanen worden ook beperkt gesnoeid en de grond rondom kwalitatief verbeterd om de groei te stimuleren. (FSE)

Lees meer