3 Eind augustus wordt er gewerkt aan de Colomalaan in Mechelen
GoogleMaps Eind augustus wordt er gewerkt aan de Colomalaan in Mechelen

Tijdelijke verkeerslichten voor werken op Colomalaan

Van 24 tot 31 augustus worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst op de Colomalaan in Mechelen. “Netbeheerder Fluvius moet er belangrijke werken uitvoeren en we willen de veiligheid van alle weggebruikers garanderen. Om de hinder te beperken, gebeurt deze klus nog tijdens de zomervakantie”, zegt Rudy Van Camp van het stationsproject ‘Mechelen in Beweging’.

“Volgens de planning van de aannemer wordt er met de werken aan de nutsleidingen gestart op 17 augustus, de klus zal twee weken duren. In de eerste fase, de week van 17 tot 23 augustus, is de impact voor het verkeer vrij klein. Maar de laatste week van augustus moet er ook gewerkt worden aan het voet- en fietspad langsheen de Colomalaan”, zegt Van Camp.

3 De werken op de Colomalaan maken deel uit van het stationsproject ‘Mechelen in Beweging’.
David Legreve De werken op de Colomalaan maken deel uit van het stationsproject ‘Mechelen in Beweging’.

Tijdelijke verkeerslichten

“Om tijdens deze fase de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kan één rijstrook gebruikt worden door de zwakke weggebruikers. Dat houdt natuurlijk ook in dat het autoverkeer, dat in beide richtingen behouden blijft, beurtelings gebruik moet maken van de andere rijstrook.”

Minder vlotte doorstroming

“Door de plaatsing van de tijdelijke verkeerslichten kan er mogelijk een minder vlotte doorstroming zijn op de Colomalaan. Maar we vonden het belangrijk dat het autoverkeer in beide richtingen kan blijven rijden, ook de bereikbaarheid van de sportterreinen en de school blijven onder alle omstandigheden gegarandeerd. Op uitdrukkelijke vraag van het ‘Team Minder Hinder’, dat de werken voor het stationsproject in goede banen leidt, voert Fluvius deze werken trouwens uit tijdens de zomervakantie.”

In september zal er op de Jubellaan en in de Stenenmolenstraat aan de nutsleidingen worden gewerkt, maar de hinder blijft daar beperkt.

3 De werken zijn volop bezig
David Legreve De werken zijn volop bezig

Lees meer