2 De rijweg ligt er nu slecht bij.
David Legreve De rijweg ligt er nu slecht bij.

Wegen en Verkeer vernieuwt zuidelijke vesten: rijstrook wordt fietspad

Veel hinder, zowel voor het verkeer als voor de omwonenden. Dat is de verwachting van Wegen en Verkeer in verband met wegenwerken die in augustus worden uitgevoerd op de Mechelse vesten. Tussen de Battelsesteenweg en het Kardinaal Mercierplein wordt in beide rijrichtingen een nieuw wegdek aangelegd, een rijstrook wordt ingenomen om dienst te doen als fietspad.

In de week van 10 augustus worden de rijstroken aan de buitenzijde van de R12 aangepakt. Van maandag tot en met woensdag is het deel tussen de Battelsesteenweg en Brusselpoort (inclusief de parallelweg) aan de beurt. Op donderdag en vrijdag worden de rijstroken tussen de Brusselpoort en het Kardinaal Mercierplein onder handen genomen.

Na het weekend verhuizen de asfaltmachines naar de binnenzijde van de R12. In de nachten van donderdag 20 en vrijdag 21 augustus ten slotte pakt Wegen en Verkeer de zuidkant van de rotonde Brusselpoort aan, met mogelijk nachtlawaai voor de omwonenden tot gevolg.

Rijweg afgesloten

Tijdens de asfaltwerken wordt de rijweg zone per zone afgesloten. Het verkeer op de R12 kan tijdens de werken over één rijstrook in elke richting passeren. Enkel in fase 2 geldt een korte omleiding via de Leopoldstraat naar de rotonde aan het station en via de Hendrik Consciencestraat terug naar de R12. De betonnen rijbaanafscheidingen op de rotonde worden tijdelijk weggenomen.

2 Het verloop van de verschillende fasen valt af te lezen op dit kaartje.
Wegen en Verkeer Antwerpen Het verloop van de verschillende fasen valt af te lezen op dit kaartje.

De parallelweg Koning Astridlaan (fase 1) en de zijstraten die uitkomen in de werfzone zijn tijdens de werken afgesloten van de R12. Waar nodig wordt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingesteld of de rijrichting omgedraaid om de lokale bereikbaarheid van de achterliggende straten te garanderen. Op 21 augustus moet het leed geleden zijn en het rijcomfort een stuk beter.

Proefopstelling

Wegen en Verkeer maakt van de onderhoudswerken gebruik om een proefopstelling te plaatsen tussen het Kardinaal Mercierplein en de Brusselpoort. Auto- en vrachtverkeer op de R12 heeft hier nu drie rijstroken, terwijl fietsers over een zeer smal, aanliggend fietspad moeten.

“Om meer ruimte te geven aan de fietsers op dit stuk van de R12 plaatsen we een proefopstelling waarbij we het gemotoriseerd terugdringen naar twee rijstroken (de middenstrook en linkerrijstrook) en de rechterrijstrook inrichten als fietspad”, geeft Wegen en Verkeer nog mee.

Weersgevoelig

Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de planning wijzigen. De meest actuele info is te vinden op wegenenverkeer.be/mechelen.

Lees meer