In de Gevaertdreef (foto) en de Neringstaat moet Aquafin het wegdek opbreken. In de meeste andere straten niet, omdat de nieuwe afvalwaterbuis in de bestaande koker van de Rietgracht komt.
Foto Ronny De Coster In de Gevaertdreef (foto) en de Neringstaat moet Aquafin het wegdek opbreken. In de meeste andere straten niet, omdat de nieuwe afvalwaterbuis in de bestaande koker van de Rietgracht komt.

18 straten en pleinen krijgen nieuwe riolering, al moet er dankzij opmerkelijke techniek niet (zoveel) opgebroken worden

De stad Oudenaarde en Aquafin starten eind september met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in heel wat Oudenaardse straten. De werkzaamheden zullen 16 maand duren. Ze verlopen in maar liefst 27 fasen. “Daarmee proberen we de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken”, zegt schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld).

“Het tracé van de werkzaamhedenen is erg uitgebreid”, zegt Tom Deweirdt, projectmanager bij Aquafin. “In heel wat straten zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen: de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat. Na afloop van de werkzaamheden zullen al die straten dus een afzonderlijke afvoer hebben voor afvalwater enerzijds en regenwater anderzijds. Dat laatste wordt dan rechtstreeks afgevoerd naar de Schelde.”

Riolering in riolering

In het centrum van Oudenaarde wordt momenteel een oude koker van de Rietgracht gebruikt als riolering. “In die oude koker gaan we een nieuwe leiding monteren die zal gebruikt worden om het afvalwater van de omwonenden te verzamelen en transporteren naar een waterzuiverings-installatie”, gaat Deweirdt verder. “Een groot deel van het project zal dus ondergronds worden uitgevoerd. Enkel in de Neringstraat en de Gevaertsdreef worden bovengrondse rioleringswerken uitgevoerd. De koker van de Rietgracht zélf blijft in gebruik voor de afvoer van het regenwater vanuit het centrum van Oudenaarde naar de Schelde. Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden meestal twee buizen naast elkaar aangelegd, maar hier leggen we dus als het ware een riolering aan in een riolering, wat dit project toch wat speciaal maakt”, bedenkt Deweirdt.

Neringstraat opbreken

Daarnaast zal Aquafin ook een nieuwe afvalwaterleiding en een nieuwe regenwaterleiding aanleggen in de Neringstraat en komen er verschillende overstortconstructies op het volledige tracé. “Zo’n constructie dient als beveiliging”, legt de projectmanager uit. “Het is eigenlijk een noodventiel dat dient om te voorkomen dat gebouwen, wegen en andere plekken onder water komen te staan bij momenten van piekdebieten. We passen ook het pompstation Rode Los aan, dat het water richting zuiveringsinstallatie stuurt”, verduidelijkt Deweirdt.

Aquafin voert dit project niet alleen uit: ook de stad Oudenaarde neemt een deel van het werk voor haar rekening. Zo zal Oudenaarde instaan voor de rioleringswerkzaamheden in de Gevaertsdreef en nemen ze ook de organisatie van de afkoppelingen op privaat domein voor hun rekening.

In 27 fasen

De werkzaamheden starten op maandag 23 september. “Om de hinder die dergelijke werken onvermijdelijk met zich meebrengen zoveel als mogelijk te beperken, zal de aannemer gefaseerd werken. Het project is opgedeeld in maar liefst 27 verschillende fases. Zo willen we de bereikbaarheid voor de omwonenden maximaliseren en de duur van de werken zo kort mogelijk houden”, legt schepen van Openbare Werken John Adam (Open Vld) uit. “In totaal rekenen we op een duurtijd van zo’n 16 maanden, al is die planning uiteraard altijd afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer.”

Aquafin en de stad organiseren op dinsdag 27 augustus om 19.30 uur in het stadhuis een infoavond over de werkzaamheden.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer