2 Het recreatieoord in het Kluisbos maakt deel uit van het Complex Project.
Ronny De Coster Het recreatieoord in het Kluisbos maakt deel uit van het Complex Project.

Maximale natuurontwikkeling, alle bestaande functies van Kluisbos behouden, of iets daar tussenin? Complex Project Kluisbos stelt drie alternatieven voor

De onderzoekers van Complex Project Kluisbos zien drie mogelijke scenario’s om de zonevreemdheid van enkele verkavelingen, parkings en recreatievoorzieningen in het Kluisbos op te lossen. De alternatieven liggen nu ter inzage bij de gemeente. Nadien gaat het onderzoek verder en kan er met nieuwe input van verschillende actoren nog andere scenario’s worden ontwikkeld.

Optie 1: Maximale natuurontwikkeling

Het eerste alternatief in de nota zet maximaal in op natuurontwikkeling. De bebouwing in het bos verdwijnt, op de horecazaken aan de top van de Kluisberg na. Zij doen dienst als de toegangspoort tot het Kluisbos. Ook een aantal parkings verdwijnen in dit scenario. Al kunnen er wel buiten het bos nieuwe parkeergelegenheden bij komen. De ruime omgeving rond de Vierschaar is in dit alternatief autovrij, de speelzones worden verplaatst naar een recreatiegebied in het noorden, dat momenteel als landbouwzone wordt gebruikt. Op die plaats kunnen ook een aantal recreatievoorzieningen worden opgestart.

Optie 2: Afweging tussen natuur en andere functies

Het tweede scenario dat op tafel ligt, is iets meer gematigd. Per locatie in het bos maken de onderzoekers een afweging tussen natuurontwikkeling en andere functies. Parkings worden behouden, maar indien mogelijk verkleind. Ter hoogte van de Torendreef kan een knip komen zodat het verkeer niet meer door het bos kan en de ontsluiting wordt herdacht.

Deze optie lijkt ook voor de eigenaars van kavels in het bos een beter alternatief. Zij hoeven hun huizen niet af te breken en kunnen zoeken naar een mogelijke, maar juridisch haalbaar gebruik binnen de natuurdoelstellingen van de speciale beschermingszone van het bos. Een mogelijkheid is dat de bebouwde zones intact blijven, maar dat de onbebouwde percelen definitief bos blijven.

Ook voor de horecazaken lijkt dit alternatief relatief gunstig. De zaken aan de toegangspoort van het bos mogen blijven bestaan, maar kunnen wel niet meer uitbreiden. De zaken rond de sporthal en Villa Vogelsanck kunnen eveneens hun functie behouden. De sporthal zelf kan open blijven, of kan op termijn uitdoven en vervangen worden. De speelzones en paden in het bos blijven in dit scenario behouden.

2 Het Complex Project Kluisbos zoekt een oplossing voor de zonevreemde verkavelingen, parkings en recreatiezones. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de natuur en andere functies in het bos.
Ronny De Coster Het Complex Project Kluisbos zoekt een oplossing voor de zonevreemde verkavelingen, parkings en recreatiezones. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de natuur en andere functies in het bos.

Optie 3: Focus op recreatie in clusters

Een derde mogelijkheid is het maken van clusters in het Kluisbos. Eén zou zich rond het recreatieoord bevinden, een tweede aan de Torendreef. Het recreatieoord moet dan dienst doen als aantrekkingspool. Ook rond de Torendreef kunnen verschillende recreatieve functies worden gebundeld. De vergunde maar zonevreemde bebouwde verkavelingen blijven in dit alternatief intact, maar de lege percelen worden geruild of verkocht om opnieuw in te zetten op natuurontwikkeling.

Parkeren kan in zones aan de rand van het bos: bij de ruimere horecazone, het recreatiedomein en aan de Vierschaar. De BosbAAr zal toegankelijk blijven dankzij de verbinding via de Knokstraat of de Rue de la Sablière. 

Deze optie bevindt zich duidelijk tussen de eerste twee alternatieven in. Alle mogelijkheden moeten nu tegen elkaar afgewogen worden en ook combinaties van verschillende opties zijn mogelijk. 

Infomoment

De alternatieve onderzoeksnota is nog tot 11 juli te raadplegen op de website van de gemeente Kluisbergen en bij de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw. Op 18 juni is er om 19 uur ook een infomoment in zaal De Brug waar geïnteresseerden meer uitleg krijgen over de nota. Wie dat wil kan reageren op de nota door te mailen naar Kluisbos@vlaanderen.be of een brief te sturen naar de gemeente Kluisbergen in de Parklaan 16. De voorstellen van het Complex Project zijn zeker niet definitief. In de volgende onderzoeksfase gaan de onderzoekers na wat de effecten zouden zijn van de alternatieven. 

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer