Grote bedrijven als Samsonite en Vergalle staan klaar om het terrein van de vroegere elektriciteitscentrale in te nemen, maar de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez lijkt niet van plan om dat te laten gebeuren.
Ronny De Coster Grote bedrijven als Samsonite en Vergalle staan klaar om het terrein van de vroegere elektriciteitscentrale in te nemen, maar de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez lijkt niet van plan om dat te laten gebeuren.

Milieuvereniging MOW volhardt in verzet tegen nieuwe industrie op verlaten site in Ruien

De regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez (MOW) zal zich blijven verzetten tegen de komst van nieuwe bedrijven op de site van de voormalige elektriciteitscentrale van Ruien. Dat zegt haar woordvoerder Davy De Groote. Hij geeft drie redenen: “Alternatieven zijn niet onderzocht. De site kan beter terug natuur worden en we hebben nog een compensatie te goed voor de Coupure in Oudenaarde.”

Reiskoffergigant Samsonite Europe staat al enkele maanden klaar met plannen voor de bouw van een magazijn op de site in Ruien en staalverwerkende bedrijf Vergalle voorziet de bouw van een nieuwe fabriek. Samsonite belooft tot 60 nieuwe jobs, Vergalle wil in Ruien op termijn 50 mensen tewerkstellen. Het onbegrip voor de dwarsliggende milieuvereniging is groot, ook politiek: de gemeenteraad van Kluisbergen schaarde zich al unaniem achter de geplande industriële herontwikkeling van het betrokken terrein. 

“Alternatieven niet onderzocht”

Maar volgens MOW lopen het bedrijfsleven en de politiek te hard van stapel. “De Provincie Oost-Vlaanderen heeft in 2016 - in samenspraak met de gemeente - beslist om een planningsproces op te starten om verschillende inrichtingsalternatieven te bekijken. Die plannen zijn verre van afgerond”, merkt Davy De Groote, beleidsmedewerker en coördinator van het Milieufront Omer Wattez (MOW) op. “Er is nog geen definitief milieueffectenrapport (MER) en evenmin een ruimtelijk uitvoeringsplan. Door nu al gronden te verkopen en vergunningen toe te kennen, wordt dit planningsproces op de helling gezet. Hoe kan je verschillende alternatieven voor deze site onderzoeken in een milieueffectenrapport als je al vergunningen toekent? Zo wordt iedereen voor voldongen feiten gesteld”, vindt De Groote.

“Geef site terug aan de Scheldevallei”

De milieuvereniging bedenkt ook dat de Scheldevallei als groene ader door regio belangrijk is voor natuur, landbouw en recreatie. “Het zou beter zijn om na het afgraven van de grond de verlaten site terug te geven aan de natuur en op zoek te gaan naar meer geschikte locaties voor industrie buiten de vallei. Een natuurlijke vallei zorgt voor een veel betere waterbuffer en voorkomt dus wateroverlast in dorps- en stadskernen stroomafwaarts”, argumenteert De Groote.

Compensatie Coupure

In de strijd tegen de reconversie op de verlaten site wijst de milieuvereniging ook naar buurgemeente Oudenaarde, waar de Raad van State al drie keer het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Coupure in de Scheldevallei heeft vernietigd. Ook dat was overigens na een klacht van MOW. “Het laatste provinciaal bestemmingsplan werd vernietigd omdat het gebaseerd was op de onwettige gewestplanherziening van 1999, inclusief de compensaties die daar zouden gebeurd zijn. Bij vroeger overleg met de provincie Oost-Vlaanderen hebben wij geëist dat die compensatie ergens in de Scheldevallei zou komen. De site van Ruien kan hiervoor een zinvolle plaats zijn. Zolang men de uitspraken van de Raad van State negeert en geen werk maakt van de compensatie, zullen we ons blijven verzetten tegen verdere aantasting van de Scheldevallei”, maakt MOW zich sterk.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer