2 De strandredders halen aan drenkeling uit het water.
Bart Boterman De strandredders halen aan drenkeling uit het water.

Kustredders luiden alarmbel: “Zonder geld volgende zomer té weinig materiaal met mogelijk dramatische gevolgen”

De strandredders aan de Belgische kust hebben afgelopen zomer verschillende mensenlevens gered en 1.021 verloren gelopen kinderen herenigd met hun ouders. Toch maakt het IKWV zich zorgen over de toekomst en meer bepaald de financiering van de reddingsdienst. “Als er géén geld wordt vrijgemaakt, beschikken diverse reddingsposten over te weinig middelen om hun werk goed uit te voeren”, zegt voorzitter Daphne Dumery. 

Eerst het goede Intercommuncale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen blikt met een tevreden gevoel terug op de voorbije zomermaanden. “Meerdere mensenlevens werden gered dankzij het kordate optreden van onze redders aan zee”, merkt An Beun, secretaris IKWV, op. “Zowel in het water, op het strand als op de zeedijk moesten de lifeguards verschillende keren tussenkomen. Deze interventies tonen aan hoe belangrijk hun aanwezigheid is: de redders zijn het eerstelijns-aanspreekpunt voor alle mensen op het strand en de zeedijk. Als ze er niet waren geweest, hadden verschillende slachtoffers hun verhaal niet meer kunnen navertellen.” 

2 De redders herenigden deze zomer 1.021 verloren gelopen kinderen met hun ouders
Benny Proot De redders herenigden deze zomer 1.021 verloren gelopen kinderen met hun ouders

Toekomst

Toch maken ze zich bij het IKWV grote zorgen over de toekomst. Momenteel krijgt de IKWV 120.000 euro Vlaamse subsidie, maar daarmee redden ze het niet. Zeker niet nu de de provinciale subsidie van 250.000 euro in het gedrang komt. Dit najaar volgt de definitieve beslissing, maar de IKWV kreeg wel al de raad om bij de Vlaamse overheid aan te dringen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Hét probleem is dat Vlaanderen besloot dat bij de afslanking van de provincies dat die niet meer in intercommunales mogen zetelen. Maar ze financieren, dat verwachten ze dan weer wél van de provincies. Bij het provinciebestuur geeft dat logischerwijs een zuur gevoel.   

Dramatische gevolgen

“Het nut van strandredders is al voldoende bewezen. We willen daarom nogmaals het belang onderstrepen van een structurele financiering voor de werking van de redders aan zee. Op dit moment is het nog steeds niet duidelijk welke overheid haar verantwoordelijk wil opnemen om dit levensreddend project te ondersteunen”, zegt Daphné Dumery, voorzitter IKWV. “Het is nochtans simpel: als er geen geld wordt vrijgemaakt voor de reddingsdiensten betekent dit volgende zomer concreet dat meerdere reddingsposten niet over voldoende materiaal en middelen beschikken om hun werk goed uit te voeren. Het spreekt voor zich dat dit dramatische gevolgen kan hebben.” 

Het grote geluk is dat de reddingsdienst een beroep kan doen op vaste partner AXA. Daar beseffen ze het belang van de strandredders. “Mensen helpen en erger voorkomen, is wat we als verzekeraar elke dag doen. Net als de redders aan zee. Zij zijn onze echte ambassadeurs van risicopreventie. Dankzij het schitterende werk van de redders worden er levens gered", zegt CEO Jef Van In. 

19 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • nathalie decoopman

    Onnozelaars, vroeger hadden wij enkel versleten materiaal en dat ging ook.

  • Marc Bruggeman

    Marc Bruggeman Vraag aan iedere kustbewoner, 2de verblijvers, hotelverblijvers 1 € en probleem is opgelost.

Lees meer