Nieuwe fase werken bij Duivelsputlaan

Maandag zal de Duivelsputlaan tussen de Keuvelhoekstraat en Graaf Jansdijk afgewerkt zijn. De laan wordt dan weer opengesteld voor het verkeer. Met uitzondering van (brom)fietsers zal in dit gedeelte van de Duivelsputlaan enkel het verkeer in de richting van de Graaf Jansdijk toegelaten zijn. Vanaf de Magere Schorre blijft de Sint-Janschool bereikbaar via het kruispunt met de Keuvelhoekschool. Vanaf de Graaf Jansdijk is dat via het kruispunt met de Lindelaan en de Rode Kruisstraat. Tot eind maart 2018 zullen de Keuvelhoekstraat (vanaf Duivelsputlaan tot Uilenspiegelpad), de Duivenlaan en de Gladiolenlaan afgesloten worden voor het verkeer. Zolang de werkzaamheden het toelaten, zal het na de werkuren voor de bewoners toegelaten zijn om te parkeren in de werfzone. (MMB)

Lees meer