De Wallaart
Google De Wallaart

Geen doorgangswoning meer in de Wallaart na uiterst negatieve evaluatie

Het OCMW zal niet langer een doorgangswoning inrichten in de Wallaart 2. Het appartement wordt permanent sociaal verhuurd. CD&V vindt dit geen goeie beslissing op lange termijn, maar bevoegd schepen Stijn Ramboer (sp.a) benadrukt dat de beslissing na een uitvoerige evaluatie is genomen.

De doorgangswoning in de Wallaart van het OCMW wordt voortaan als een sociaal appartement verhuurd. Een doorgangswoning biedt onderdak aan personen of gezinnen die door een acute crisis, zoals bijvoorbeeld een woningbrand, geen thuis meer hebben. “De beslissing om de doorgangswoningen voortaan als sociaal appartement te verhuren, is niet lichtzinnig genomen en kwam er na een grondige evaluatie met alle betrokkenen diensten”, zegt schepen Ramboer.

Negatieve evaluatie

Maar die evaluatie blijkt nu zeer negatief te zijn. “Je kan gerust stellen dat de aanwezigheid van een doorgangswoning in onze gemeente voor een deel van de cliënten een averechts effect lijkt te hebben. Van een echte wooncrisis is geen sprake en ze lieten hun woonproblemen betijen. De toekenning van vier maanden, waarin samen met de sociale dienst een permanente oplossing moet worden gezocht, wordt bijna altijd overschreden. Zelfs een verlenging van nog eens vier maanden bood geen soelaas. De cliënten settelden zich in de doorgangswoning, gingen niet of onvoldoende in op de aangeboden hulp vanuit de private of sociale huurmarkt. De vraag om de woning vroegtijdig te verlaten, werd vaak genegeerd. En wanneer er zich een echte noodsituatie voordeed, bijvoorbeeld door brand, was de flat niet vrij.” De schepen wijst er ook op dat de flat té comfortabel is als doorgangswoning.

“Goeie beslissing in theorie, maar...”

“Een ander probleem zijn de achterstallige schulden die zich hebben opgestapeld door verschillenden cliënten”, gaat Ramboer door. “De afrekeningen van water en elektriciteit bleken een probleem voor de meeste cliënten en dat zorgde voor een financiële put. En waren klachten van buurtbewoners bij de politie over drank- en druggebruik, overlast door vuilnis, lawaaihinder en zelfs agressie. Het inwendig reglement is hierover nochtans duidelijk. De sociale dienst kwam tot het besluit dat de draagkracht van de dienst, de benodigde tijdsinzet en de specialisatie van de begeleiding onvoldoende is om van de doorgangswoning een succesvolle stap te kunnen maken voor onze cliënten in hun woonnood. Kijk”, vervolgt de schepen, “in theorie was het een goeie beslissing om van de flat een doorgangswoning te maken. Maar op vandaag stellen we vast dat het geen goede oplossing is gebleken. Voor wie zich aanmeldt bij onze diensten met een dringende woonnood zetten wij volop in op een samenwerking met de diensten van het CAW, die beter gespecialiseerd en gewapend zijn in deze moeilijke problematiek.Een echte aanpak, vooral een taak van de hogere overheid, is er voor te zorgen dat wonen, ook voor de allerzwaksten, betaalbaar blijft.”

CD&V: “Geen goed idee”

Oppositiepartij CD&V vindt de afschaffing geen goed idee. “Vooral op lange termijn”, stelt Tom Pollentier. “Want er zijn de afgelopen jaren ook goede voorbeelden te vinden van mensen die in moeilijke momenten in hun leven echt ook wel geholpen zijn door deze doorgangswoning. Deze afschaffing is dan ook geen goeie beslissing. We weten ook dat de zaken niet altijd vlekkeloos zijn verlopen. Wellicht moeten er zaken herbekeken worden en bijgestuurd worden: de toewijzingscriteria, het gebruiksreglement, de manier van screening en opvolging. Er moet misschien ook gekeken worden of er geen ander pand beter geschikt is dan het huidige. Maar het komt erop neer keuzes te maken.”

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer