Historische Vladslostraat wordt vernieuwd

De historische Vladslostraat wordt vernieuwd. Er werden kasseien gelegd in de periode 1854-1865, maar er wordt al melding gemaakt van de verbindingsweg in de zestiende eeuw. Het Koekelaarse gemeentebestuur voorziet een kost van 10.000 euro voor een voorbereidende studie. Schepen van openbare werken Marc Devrome (N-VA) volgt het dossier nauw op. "De Vladslostraat is een kasseiweg tussen de dorpen Bovekerke en Vladslo. Met inbegrip van de wegbermen, de wegwijzer, de kilometerpaal, de bakstenen boogbrug en de ijzeren brugleuning, is ze beschermd als monument. Er wordt onderzocht of de gebruikte stenen gezuiverd kunnen worden of dat ze moeten vervangen worden door hetzelfde type."

Dat is vooral een financiële kwestie. Omdat Bovekerke nog maar recent een dorpskernvernieuwing onderging, wil het Koekelaarse gemeentebestuur de werken buiten de bebouwde zone houden. Hoe dan ook behoudt de historische weg haar oorspronkelijke uiterlijk. Ze is onder meer opgenomen in het fietsroutenetwerk. Ook al is het geen belangrijke verbindingsweg, toch rijden er zeven bussen per dag. Er wordt ook onderzocht of een gefaseerde aanpak nodig is en of er uitwijkstroken nodig zijn. (TVA)

De historische Vladslostraat, die beschermd is als monument, wordt vernieuwd.
Timmy Van Assche De historische Vladslostraat, die beschermd is als monument, wordt vernieuwd.

Lees meer