Hier zou het tankstation komen. Vooraan de Mouterij(straat) met fietspad.
Marc Ceulemans Hier zou het tankstation komen. Vooraan de Mouterij(straat) met fietspad.

Buurt ziet tankstation (nog steeds) niet zitten

Een 30-tal buurtbewoners hebben de infovergadering in het Berkenhof over de omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuw tankstation bijgewoond. Dat zou komen aan de Mouterij (-straat)  in Waarloos.

Na de uiteenzetting van de plannen kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en bezwaren te uiten. Die waren overwegend dezelfde als bij de eerste aanvraag: verkeersoverlast, nachtlawaai en gevaar voor fietsers.

Volgens de buurtbewoners is er aan de aanvraag niets gewijzigd. “Ze hebben enkel de inplanting van het tankstation 90 graden gedraaid op het terrein. Hierdoor wordt het argument dat de gemeente vorige keer gebruikte als bezwaar volledig weggewerkt”, klonk het. Een aantal mensen was ook bezorgd over de gevaren die zo’n tankstation kan teweeg brengen, zoals ontploffingsgevaar. Vooral de naaste buren in de Mouterij vrezen voor nachtlawaai omdat er ook ’s nachts kan getankt worden.

In heel België zijn er drie stations waar de duurzame brandstof LNG kan getankt worden. Een vierde station zou dan voorzien worden in Waarloos. “Eerder een toevallig gekozen locatie, zonder voorafgaand te onderzoeken wat de meest geschikte locatie zou zijn voor dit vierde station. De aanvraag spreekt opnieuw over slechts 50 vrachtwagens per dag, maar het is duidelijk dat het station gedimensioneerd is voor veel meer vrachtwagens”, halen de buurtbewoners aan.

Zij vrezen dan ook dat dit aantal snel zal oplopen naar 300 of nog meer per dag. De bewoners die de eerste maal bezwaar hebben ingediend, zijn van plan dat opnieuw te doen. De gemeente zal beoordelen of de bezwaren ontvankelijk zijn en een advies formuleren naar de provincie Antwerpen. Maar het is nu uiteindelijk aan de provincie, die beslist over het al dan niet toekennen van de vergunning.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer