Lokale buffering
RV Lokale buffering

Natuurpunt evalueert wateroverlast na hevige regenval: “Slecht, maar ook goed nieuws”

Na 17 juni, toen de regensluizen nog eens open gingen, maakte Wim Annaert, conservator van natuurpunt een evaluatie van de mogelijke wateroverlast in Kontich

“In de Edegemse Beekvallei leidde dit weeral tot problemen met het overstort waardoor, nog meer dan de eerste keer, rioolwater mee de retentiezone Pluysegembos instroomde. Maar er is ook positief nieuws. Voor de tweede keer op rij was er geen lokale wateroverlast in Kontich-Kazerne, in de omgeving van de Duffelshoek. Dat heeft allemaal te maken met de recent aangelegde nieuwe waterretentiezone in het natuurgebied Schapenhagen aan de Pauwhoevestraat”, stelt Wim Annaert vast.

De retentiezone werd aangelegd door de provincie, maar heeft volgens Annaert zijn nut al bewezen. “Met de stevige buien gevolgd door een lange regenzone die ’s nachts overtrok liep de retentiezone goed vol. Dit belette dat het water onmiddellijk afstroomde naar Kontich-Kazerne met de gekende gevolgen”, weet Wim Annaert.

Samen met de Babbelse Plassen in Kontich-Kazerne en Babbelbeekse Beemden in Duffel zijn er nu drie waterretentiezones op dezelfde waterloop. Die zorgen ervoor dat over een grote afstand heel veel ruimte voor water is gecreëerd en waar de natuur zich volop ontwikkelt.

Maar er is veel meer, gaat Wim Annaert verder: “Dit is een schoolvoorbeeld van integraal waterbeheer waar zoveel mogelijk oppervlaktewater stroomopwaarts wordt bijgehouden en stapsgewijs afvloeit naar de Nete. Op die manier kunnen ook lokaal de grondwaterstanden zich beter herstellen én handhaven tijdens lange droogteperiodes, zoals nu het geval is”, aldus Annaert. 

“Belangrijk is dat de waterkwaliteit goed is om schade aan de natuur te voorkomen. En dit is door werking van het overstort, helaas nog niet het geval in de Edegemsebeek, zoals recent gebleken is”, besluit de conservator.

Lees meer