De tweede fase van de renovatie gaat van start.
Foto De Roeck De tweede fase van de renovatie gaat van start.

Sint-Martinuskerk helemaal in de steigers

De Sint-Martinus kerk staat helemaal in de steigers. Dat is nodig om de volledige renovatie van de kerk uit te voeren. De tweede fase daarvan gaat van start.

De werken startten op 9 januari 2017 en verlopen in drie fasen. De eerste fase die achter de rug is, was het reinigen van de natuurstenen met stoom. Stoom heeft het voordeel dat het geen bijkomende schade aanricht, terwijl dat bij zandstralen wel het geval is. Na het reinigen zijn de beschadigde gevelstenen hersteld. Het restaureren van de glasramen behoorde eveneens tot fase één.

Historisch erfgoed

Fase twee omvat de werken aan het interieur en exterieur van de romaanse toren en de noordgevels, aan de kant van het gemeenteplein. Daarvoor is een bijkomende stelling nodig. De kerk en de toren staan nu volledig in de steigers. De restauratie zal helemaal op dezelfde wijze uitgevoerd worden als bij fase één.


Daarnaast vernieuwt de aannemer de leibedekking op de spits van de toren volledig. De bol en de haan krijgen een nieuwe gouden laag. Het einde van fase twee is gepland in januari.


Fase drie vormt het sluitstuk. Dan worden de gevels, in de Magdalenastraat, van de drie koorgedeelten gerestaureerd en in de originele staat hersteld. De Sint-Martinuskerk is in 2001 beschermd als historisch erfgoed.


Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed, kende aan de gemeente een premie van 1.115.293 euro toe. De overige kosten, ongeveer 250.000 euro, delen het gemeentebestuur en het kerkbestuur. (CML)

Lees meer