Het zwembad van Kortemark sluit in juni 2021 de deuren
rv Het zwembad van Kortemark sluit in juni 2021 de deuren

Kortemarks zwembad Flipper sluit op 30 juni 2021

Wie in Kortemark baantjes wil trekken of eens van de springplank wil duiken, zal dat nog tot 30 juni 2021 kunnen in het gemeentelijk zwembad Flipper. Daarna blijven de deuren van het gebouw in de Handzamestraat, dat al dateert uit de jaren zeventig, onherroepelijk en definitief dicht. Dat heeft het schepencollege van Kortemark beslist.

Elke Kortemarkenaar zal ooit wel al eens in de Flipper hebben gezwommen. Het zwembad met de ‘aparte afmetingen’ – waar een normaal bad 25 meter lang is, is dat van Kortemark er maar 16,8 – gaat al mee sinds de jaren zeventig. Aanvankelijk nog in private handen, ging het na verloop van tijd over in gemeentelijke eigendom. Later zou er nog stevig aan verbouwd en uitgebreid worden, met onder andere een nieuwe inkomhal en nieuwe omkleedruimtes.

Grote jaarlijkse verliespost

Maar de exploitatie van een eigen zwembad is en blijft een dure aangelegenheid, zeker voor kleinere gemeentes. “We draaien nu op een jaarlijks terugkerend exploitatietekort van ongeveer 180.000 euro, geld dat vooral naar personeels- en onderhoudskosten gaat”, maakt schepen van Sport Stefaan Vercooren (Open Vld) de rekensom. “Daarnaast komen er vaak nog heel wat onvoorziene kosten voor investeringen bij. Deze zomer nog werden bijvoorbeeld voor 55.000 euro aan investeringen goedgekeurd: 23.000 euro voor de verwarmingsketel, 12.000 euro voor de chloortank, 11.000 euro voor aanpassingen volgens nieuwe wetgeving en nog eens 6.000 euro voor herstellingen aan het dak. Een haalbaarheidsstudie wees in 2015 al uit dat er voor 600.000 euro kosten gemaakt zouden moeten worden”, vervolgt de schepen. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een nieuwe dakconstructie en aan energiebesparende maatregelen. Intussen zijn we vier jaar verder en zal dat kostenplaatje er zeker niet kleiner op geworden zijn, wel integendeel. Er is de stijgende bouwkost en de wetgeving is er nog strenger op geworden.”

Nieuw zwembad? Minstens 6 miljoen euro

Afbreken en een nieuw zwembad bouwen dan maar? “Dat is al helemaal geen haalbare optie”, stelt Vercooren. “Een nieuw 25-meterbad kost minstens 6 miljoen euro, of anders gezegd de helft van het te investeren bedrag tijdens deze legislatuur. De bouw van een nieuw zwembad – waarvoor we op die plaats trouwens onvoldoende ruimte hebben, willen we beantwoorden aan de hedendaagse normen – zou er met andere woorden voor zorgen dat Kortemark de kerntaken niet meer kan uitvoeren.”

Zwemclub Korf

Naast enkele scholen maakt zwemclub Korf op vandaag ook gebruik van het Kortemarkse zwembad, vooral om er zwemlessen aan te bieden. Daarnaast zijn er wekelijks enkele momenten waarop het zwembad vrij toegankelijk is voor publiekszwemmen, zo ook tijdens sommige vakantieperiodes bijvoorbeeld. In 2018 klokte het publiekszwemmen af op een gemiddelde van 24 zwembeurten per week. In 2015 waren dat er nog 33.“We hebben de beslissing woensdagavond toegelicht aan het bestuur van de zwemclub”, vervolgt de sportschepen. “Het is geen prettig nieuws om te vernemen, dat beseffen we binnen het schepencollege ook. Korf heeft zo’n 250 leden, waarvan 190 jonger dan 18. Een 80-tal leden zijn 7- en 8-jarigen, hoofdzakelijk kinderen dus die tijdelijk lid worden om zwemles te kunnen volgen. Het gaat hierbij ook om kinderen uit zowel Kortemark als buurgemeenten.”

Schoolzwemmen

Het aantal schoolzwemmers bedroeg in 2015 nog 16.183. Het gaat daarbij uiteraard om zwembeurten, niet om individuele gebruikers. In 2018 was dat aantal gezakt naar 12.848, of een daling van meer dan 3.300 beurten. “Scholen kiezen doorgaans jaarlijks voor tien tot twaalf zwembeurten per klas”, geeft schepen Vercooren nog mee. “Het is door praktische omstandigheden niet gelukt om onze plannen op het laatste schooloverleg uit de doeken te doen, maar zullen deze toelichten op een eerstvolgend overleg, dat zeer binnenkort plaatsvindt. Daar zullen we de scholen ook inlichten over hoe we vanuit het gemeentebestuur tegemoet zullen komen in deze nieuwe situatie.”

Gemeentelijke tussenkomsten

Zo gaat het gemeentebestuur vanaf de sluiting van het zwembad de kosten voor het vervoer voor alle lagere scholen naar een zwembad in de buurgemeenten op zich nemen. Het voorziet daarvoor alvast een geraamd bedrag van 50.000 euro in de meerjarenplanning. Inwoners die in een andere gemeente gaan zwemmen, zullen per zwembeurt een euro korting kunnen krijgen. Het gemeentebestuur gaat binnenkort al uitzoeken in welke zwembaden in de buurt dit het geval kan zijn en parkeert hiervoor alvast 30.000 euro in het meerjarenplan. Voorts zal Kortemark voor elk kind uit de eigen gemeente dat voor het eerst zwemles volgt 30 euro van de kostprijs bijpassen. Hiervoor wordt 5.000 euro voorzien. Het gemeentebestuur heeft nog geen beslissing genomen over wat er na de sluiting met het zwembad moet gebeuren.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer