Na 25 jaar en 1,4 miljoen euro: Augustijnenkerk in oude glorie hersteld. Beschermd monument ook opengesteld voor concerten en tentoonstellingen

Er was 25 jaar en 1,4 miljoen euro voor nodig, maar de Augustijnenkerk op de campus van het Klein Seminarie aan de Zuidstraat is volledig gerestaureerd. De scholen kozen er indertijd bewust voor de kerk, die dateert uit de eerste helft van de achttiende eeuw, niet om te vormen tot klaslokalen, refter of turnzaal, maar in stand te houden als kerk. Dat blijft haar hoofdbestemming, maar het beschermde gebouw zal voortaan ook worden ingezet voor concerten, lezingen en tentoonstellingen.

In 1994 werd de gevel van de Augustijnenkerk aangepakt, in 1998-1999 werd het dossier voor het herstel van het dak opgestart en sindsdien werd er bijna constant in of aan het beschermde monument gewerkt. “Toen ik voor het eerst de kerk betrad, waren bepaalde delen afgesloten. Als het van de veiligheidsdiensten afhing, zou de Augustijnenkerk zelfs volledig gesloten worden,” blikt restauratie-architect Benoit Delaey terug. “Maar ik stelde vast dat er vooral lokale problemen waren: barsten die het gevolg waren van oorlogsschade en van werken in de Zuidstraat. Onderzoek leerde dat die barsten niet verder scheurden. De toestand van de kerk was dus niet dramatisch.” 

Restauratiewerken

“We startten in 2005 met de dakwerken en pakten meteen ook het torentje en de klok aan”, gaat Delaey verder. “Vervolgens kwam het interieur aan bod. De verwarming, elektriciteit en verlichting werden vernieuwd, het doksaal werd aangepast zodat het opnieuw in de kerk lijkt te zweven, de verhoging van het altaar is weggenomen, de glasramen werden gerestaureerd en beveiligd, de kerk kreeg een nieuwe laag verf, het schilderij ‘De vier evangelisten’, een kopie naar het gelijknamige tapijtkarton van Pieter-Paul Rubens, is in ere hersteld,... Gelijktijdig werd ook de buitengevel aan de kant van de speelplaats onder handen genomen.”

Het kostenplaatje bedraagt 1,4 miljoen euro. “De restauratie was alleen maar mogelijk dankzij de subsidies van Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs”, vertelt directeur Kris Pouseele van het Klein Seminarie. “Met de campus hebben we tweehonderdduizend euro voor onze rekening genomen.”

2 Directeur Kris Pouseele in de Augustijnenkerk terwijl de restauratie nog volop bezig was.
Joke Couvreur Directeur Kris Pouseele in de Augustijnenkerk terwijl de restauratie nog volop bezig was.

Vernieuwde toekomst

Een kerk op een scholencampus is niet zo uniek, dat het gebouw nog als kerk gebruikt wordt eerder wel. Vaak worden die omgevormd tot computerklas, taallab, turnzaal,... “Vijftien jaar geleden hebben we er bewust voor gekozen de Augustijnenkerk te behouden als kerk”, legt Pouseele uit. “Dat lijkt misschien nutteloos voor het onderwijs, maar toch heeft de Augustijnenkerk een sterke meerwaarde voor deze onderwijssite en alle scholen in Roeselare. Het is een ruimte voor zin en zingeving, voor hart en geest. Maar we zijn ook bereid de kerk te herstemmen in plaats van te herbestemmen. De komende maanden bespreken we de mogelijkheden om de kerk een vernieuwde toekomst te geven. De focus moet op de kerkfunctie blijven, maar we willen de Augustijnenkerk ook ten dienste van de samenleving stellen. Concerten, lezingen en tentoonstellingen moeten mogelijk zijn. Er is alvast een eerste contact met CC De Spil.”

2 Een blik binnen in de gerenoveerde kerk.
Joke Couvreur Een blik binnen in de gerenoveerde kerk.

Glasraam ingezegend

Naast de officiële opening, waar onder andere minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois en Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, aanwezig waren, staan dit weekend nog twee activiteiten gepland in de Augustijnenkerk. Op zaterdag 18 mei is er om 20 uur een eerste concert ‘Resonantie in tijd en ruimte’ en zondag 19 mei wordt tijdens de vespers om 17 uur het gerenoveerde glasraam van Sint-Augustinus ingezegend door bisschop van Brugge Lode Aerts.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer