2 Fractieleider Open Vld, André Alles, hoopt dat er enkele stemmen verkeerd geteld zijn, zodat Open Vld uitkomt op negen zetels.
VDT Fractieleider Open Vld, André Alles, hoopt dat er enkele stemmen verkeerd geteld zijn, zodat Open Vld uitkomt op negen zetels.

Nieuwe ploeg kan niet op 1 januari aan de slag in Geetbets en Kortenaken na klacht bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Ook in Kortenaken wordt de opstart van de nieuwe meerderheid bemoeilijkt nadat Open Vld-lijsttrekker André Alles op de valreep een aangetekend schrijven richtte aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Hij vraagt de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een hertelling van de uitgebrachte stemmen. Ook in Geetbets werd op het laatste moment eenzelfde klacht ingediend door DNA.

“Gisteren ontvingen wij  een aangetekend schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen”, zeggen Stefaan Devos (CD&V), Niels Willems (N-VA) en Griet Vandewijngaerden (sp.a), die de handen in mekaar slaan in de nieuwe bestuursploeg. “We betreuren het feit dat dit bezwaar pas één dag voor de uiterste termijn werd ingediend en hierdoor de opstart van de nieuwe meerderheid wordt bemoeilijkt want de raad behandelt de zaak eind december. We gaan er vanuit dat de leden van het telbureau in eer en geweten hebben geteld en dat het resultaat correct is. Als toekomstige meerderheid blijven we dan ook positief verder werken aan het gezamenlijk beleidsproject.”

André Alles legt uit waarom de klacht werd ingediend. “Op een zeker moment in de telling kwam Open Vld uit op negen zetels. Een kwartier later viel  de partij plots terug op acht zetels. Iets daarna vernamen we dat er in een van de vier telbureaus een hertelling moest gebeuren, maar ook daarna bleef Open Vld met acht zetels achter. Eén keer we alle stemmen hadden en zelf een herberekening maakten, merkten we dat, als N-VA twee stemmen minder had, wij toch die negen zetels konden binnenhalen, net als wanneer Open Vld zelf vijf stemmen meer haalde. Het verschil is dus klein en er kan al eens een vergissing gebeuren, vandaar dat we besloten een advocaat onder de arm te nemen om een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen neer te leggen. Die procedure nam tijd in beslag en vandaar dat de klacht pas de dag voor de uiterste termijn werd ingediend. We zijn nu benieuwd naar de uitslag. Als blijkt dat we toch negen zetels hebben, zitten we nog niet in de meerderheid, maar dan sta je veel sterker ten opzichte van de tien zetels van CD&V, N-VA en sp.a samen, terwijl die verhouding nu op 8-11 staat.”

En ook in Geetbets legde Pierre Lassaut, die zich op 14 oktober voor de lijst DNA kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen klacht neer bij de Raad voor Verkiezingsbewistingen. Volgens Pierre is het ‘verdacht’ dat de Open Vld van burgemeester Jo Roggen op 14 oktober haar zetelaantal verdubbelde van vijf naar tien, terwijl coalitiepartner DNA al haar 3 zetels verloor. DNA-er Rik Lassaut, de broer van Pierre Lassaut, verloor hierdoor zijn schepenzetel. “Naar aanleiding van deze verrassende uitslag kwam tijdens de gesprekken in de dag en weken na de verkiezingen steeds de vraag terug of een digitale stembusgang wel echt te vertrouwen is. Met deze klacht wil ik hierover een oordeel van de raad zodat de gemoedsrust bij de bevolking kan terugkeren”, aldus Pierre Lassaut.

“Officieel zijn wij nog niet op de hoogte gesteld door de Raad van Verkiezingsbetwistingen dat er een vraag tot verificatie of hertelling is gericht aan hen”, reageert burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Maar ik verneem het nu via de pers en ik betreur dat, vooral voor de nieuwelingen in het toekomstig bestuur die staan de wachten om zich vol energie en enthousiasme zich ten dienste te stellen van onze burgers.”

2 Burgemeester Jo Roggen betreurt de klacht.
Bollen Burgemeester Jo Roggen betreurt de klacht.

Huidig schepen van Openbare Werken Rik Lassaut distantieert zich van de actie van zijn broer. Dat liet hij weten aan de burgemeester via mail. “Rik heeft zojuist zijn aanvraag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad om zijn mandaat als schepen te laten eindigen op 1 januari 2019 zodat hij op pensioen kan gaan”, weet Roggen. “Maar die pensioenaanvraag kan pas ingaan als zijn uitvoerend mandaat als schepen stopt. Dit zal waarschijnlijk niet 1 januari 2019 zijn. Tenzij hij schriftelijk zijn ontslag richt aan de gemeenteraad van december 2018 met de vraag om zijn mandaat als schepen te laten stoppen op 1 januari 2019. “

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer