De Heerbaan in Kortenaken
VDT De Heerbaan in Kortenaken

Nieuwe riolering, weg en fietspad in Heerbaan en Miskom-Dorp

De gemeenteraad van Kortenaken heeft het project ‘Collector Velpe Kersbeek’ goedgekeurd. Na de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in de Heerbaan en in Miskom-Dorp normaal gezien in het najaar van start gaan.

Miskom-Dorp en het gedeelte van de Heerbaan tussen de kruising met de Beekstraat en de kruising met de Velpe aan de rotonde worden heraangelegd in asfalt. “Dit rioleringsproject heeft een kostenplaatje van ongeveer 7,8 miljoen euro. Daarvan wordt 80 procent gesubsidieerd. 

“Aquafin neemt de kost voor de aanleg van een nieuwe riolering voor haar rekening alsook de kost voor de volledige vernieuwing van het wegdek”, geeft schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V) aan. “De werken zullen ongeveer 300 werkdagen duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Van zodra de aannemer is gekend, wordt er een bewonersvergadering georganiseerd en worden de verdere details van de fasering bepaald.”

De schepen verwacht dat de werken voor hinder zullen zorgen bij de omwonenden. “Maar na afloop is er een volledig nieuw wegdek in de Heerbaan en in Miskom-Dorp. Bijkomend is er dan over een afstand van 4,6 kilometer een nieuw fietspad terwijl het huidige fietspad levensgevaarlijk is.” 

Waterzuiveringsinstallatie

Met de rioleringswerken in de Heerbaan en in Miskom-Dorp wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 570 inwoners uit Kersbeek-Miskom aansluiten op het rioleringsnet. “Momenteel komt dit afvalwater nog rechtstreeks terecht in de Kapellebeek, Winterbeek, Kattebeek en bijhorende grachten en vervolgens in de Velpe,” zegt projectleider Renke Vandeweyer van Aquafin. “Tijdens de rioleringswerken worden de bestaande leidingen grotendeels hergebruikt voor de afvoer van het regenwater en het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten die uitmonden in de natuurlijke waterlopen. Het afvalwater zal terechtkomen in de geplande rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van het slachthuis waarvan de bouw in 2021 start.

Lees meer