Het is niet voor iedereen evident om de begraafplaats van Miskom te bezoeken.
VDT Het is niet voor iedereen evident om de begraafplaats van Miskom te bezoeken.

Trappen zorgen voor hinder: “Begraafplaats moet toegankelijk zijn”

De kerkhoven in Kortenaken kregen de voorbije dagen een laatste opknapbeurt. Daarmee is alles in gereedheid gebracht voor het nakende Allerheiligenweekend. “Maar we kregen de laatste dagen en weken heel wat vragen over de toegankelijkheid van het kerkhof van Miskom”, zegt Jos Coomans van sp.a. Dat probleem willen ze nu oplossen.

Naar aanleiding van Allerheiligen, kregen de kerkhoven nog een extra opknapbeurt en werden naast het reguliere onderhoud van onkruid wieden en paden borstelen op sommige plaatsen oude bomen gesnoeid. Daarbij werden ook verf- en andere verfraaiingswerken uitgevoerd. “De gemeente kreeg onlangs trouwens nog complimenten van een begrafenisondernemer dat de begraafplaatsen er zeer proper bijliggen”, zegt schepen Kristof Mollu (CD&V).

Trappen

Maar op vlak van toegankelijkheid is er nog verbetering mogelijk, beseft sp.a. “Het kerkhof van Miskom is slechts toegankelijk via twee hoge trappen. “Rolstoelgebruikers raken helemaal niet op de trappen en ook oudere mensen, die wat minder goed te been zijn, ondervinden hinder”, aldus Jos Coomans. “Nochtans zijn er in Miskom nog behoorlijk veel graven. We vragen ons af of er vanuit de gemeente een initiatief kan komen voor een betere toegang.”

“Door de verkoop van de aangrenzende voormalige school is de kerkhofsite in Miskom momenteel inderdaad enkel te bereiken via twee toegangstrappen”, geeft schepen van Toegankelijkheid en Erfgoed Niels Willems (N-VA) te kennen. “De afgelopen twee maanden vonden er samen met de kerkraad, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) twee plaatsbezoeken plaats. In Miskom bleek dat de beschikbare ruimte te beperkt is om eenvoudigweg in eigen beheer een hellend vlak te creëren dat voldoet aan de voorwaarden van toegankelijkheid en erfgoed. Zo zou een hellend vlak tegen de kerkhofmuur 22 meter nodig hebben om het hoogteverschil van 110 centimeter te overbruggen. Zowel in de lengte als breedte stelt zich hier een probleem. Daarom stelt de kerkfabriek voor, en als schepencollege steunen we dit initiatief, om een architect aan te stellen die bekijkt op welke manier we de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers kunnen verbeteren.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer