2 In het kasteelpark Jongenbos in Kortessem werden begin maart massaal bomen gekapt door de familie Appeltans, zonder toelating.
Mine Dalemans In het kasteelpark Jongenbos in Kortessem werden begin maart massaal bomen gekapt door de familie Appeltans, zonder toelating.

Zuhal Demir werft 8 nieuwe natuurinspecteurs aan en draait zo besparing terug

Vlaams minister Zuhal Demir start nog dit voorjaar met de aanwervingsprocedure voor 6 extra natuurinspecteurs. Sinds haar aantreden werden al er 2 extra aangeworven. Daarmee wordt de afslanking van de Natuurinspectie hersteld en komt het aantal inspecteurs opnieuw op het niveau van 10 jaar geleden.

Natuurinspecteurs kijken erop toe dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd. Zonder handhaving blijft de wet immers dode letter. Ze houden toezicht, maar doen ook aan actieve opsporing. Het aantal natuurinspecteurs daalde de afgelopen tien jaar sterk en die afslanking kwam aan het begin van deze maand pijnlijk tot uiting toen in het kasteelpark Jongenbos in Kortessem massaal en zonder toelating bomen werden gekapt door de familie Appeltans.

Het was niet de eerste keer dat ze zonder toestemming bomen kapten, eerder waren ze al veroordeeld voor soortgelijke feiten in Hoeselt. De boetes werden betaald, maar de heraanplanting bleef uit. “De inspectiediensten van het Vlaams Gewest hebben een tekort aan middelen en aan inspecteurs om tijdig de nodige vaststellingen te doen én toe te zien op de plicht tot heraanplanting”, legde burgemeester Tom Thijssen van Kortessem vorige week nog de vinger op de wonde.

2 Zuhal Demir in Lommel samen met boswachter Eddu.
Karolien Coenen Zuhal Demir in Lommel samen met boswachter Eddu.

Geen wonderen

Vlak na haar aantreden kondigde Demir al aan dat ze de natuurhandhaving op het terrein wilde versterken. “De voorbije tien jaar daalde de handhaving sterk”, licht de minister toe. “Het aantal werknemers dat voor Natuurinspectie werkte, zakte de voorbije tien jaar van 45 naar 33, het aantal effectieve inspecteurs van 34 naar 26. De huidige inspecteurs nemen een steeds groter terrein voor hun rekening. Ze doen hun best, maar we mogen geen wonderen verwachten.”

Zo gezegd, zo gedaan. Demir trekt vanaf 2020 300.000 euro extra per jaar uit om zes extra natuurinspecteurs aan te werven, bovenop de twee die ze eind 2019 al aanwierf. Het aantal inspecteurs komt zo weer op het niveau van 10 jaar geleden. 

Pakkans verhogen

“Nog veel te vaak gebeuren op het terrein ontoelaatbare zaken, zoals het onnodig doden van weerloze dieren, of het uitvoeren van illegale kappingen. Voldoende handhavers zijn nodig om die criminelen te kunnen vatten. Een lik-op-stukbeleid is dus ook voor de natuur onmisbaar.”, stelt Demir. “Met deze aanwervingen maken we het mogelijk om het toezicht te verhogen en daarmee stijgt ook de pakkans voor overtreders.” Demir sluit niet uit dat er nog Natuurinspecteurs bijkomen deze legislatuur. “Binnen mijn bevoegdheden is veel mogelijk, waar er zich nog kansen voordoen zullen we die zeker grijpen”, besluit de minister.

Lees meer