2 Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen.
rv Wouter Blomme, directeur van Unizo West-Vlaanderen.

“Overspoeld door verontwaardigde reacties van burgers en handelaars”: Unizo verwerpt referendum over maandelijkse autovrije zondag

Vanavond om 20 uur groot debat in de Budafabriek in Kortrijk

Unizo wordt overspoeld door verontwaardigde reacties van handelaars en burgers over het referendum omtrent de invoering van een maandelijkse autovrije zondag. “Een bevraging organiseren is niet de juiste manier”, zegt Wouter Blomme. De directeur van Unizo West-Vlaanderen is vanavond om 20 uur een van de sprekers op het debat over de maandelijkse autovrije zondag, in de Budafabriek in Kortrijk.

“De Kortrijkzanen hebben een jaar geleden hun lokale vertegenwoordigers gekozen”, zegt Wouter Blomme. “We mogen van die beleidsmakers verwachten dat zij beslissingen nemen die rekening houden met alle aspecten van de samenleving. Economie, kernversterking, leegstand, ecologie, enzovoort. De vraag in het referendum gaat hieraan voorbij. De individuele deelnemer aan het referendum houdt enkel rekening met zijn eigen visie of belang, los van bijvoorbeeld de impact op de zelfstandigen. Het stadsbestuur schiet hierin tekort door na te laten het volledige plaatje te schetsen en te duiden.”

Niet representatief

Ook de organisatie van het referendum is niet de juiste manier, volgens UNIZO. “Het betrokken gebied komt quasi overeen met het kernwinkelgebied. Maar alle inwoners van Groot-Kortrijk mogen deelnemen aan het referendum. Het overgrote deel van hen is niet getroffen en ziet enkel de ‘fun factor’. Toch zijn ze doorslaggevend voor het resultaat. Het tegenovergestelde is ook waar. Handelaars die in het getroffen gebied hun zaak uitbaten, maar geen Kortrijkzaan zijn, hebben geen stemrecht. Voor ons is de uitslag dus sowieso niet representatief.”

Reglement vooringenomen

Nog volgens Unizo is het reglement vooringenomen. “Indien het antwoord ‘ja’ is ‘zal het project doorgevoerd worden in de loop van het daaropvolgende jaar’. Zo staat er letterlijk te lezen. Maar het reglement zegt niets over de gevolgen van een negatieve uitslag. Is het voorstel dan verworpen?”, vraagt Wouter Blomme zich af. “Of is een negatief advies plots niet bindend?”

2 Gudrun Bekaert, voorzitter van Unizo in Kortrijk.
Henk Deleu Gudrun Bekaert, voorzitter van Unizo in Kortrijk.

Lage emissiezone

UNIZO Kortrijk deed een bevraging bij de zelfstandige ondernemers in het betrokken gebied. “Er zijn voor- en tegenstanders, wat logisch is. Maar allen zijn ze het er over eens dat er op korte termijn héél wat mobiliteitsbeslissingen zijn genomen waarbij ze nooit gehoord werden”, besluit Gudrun Bekaert, voorzitter van Unizo in Kortrijk. “Na de invoering van de fietszone en de gewijzigde parkeertarieven worden we ook hier weer voor een voldongen feit gezet. Terwijl dit debat nog volop loopt, wordt een volgende ballonnetje al opgelaten, namelijk de mogelijk invoering van een lage emissiezone. Wanneer stopt dit?”

Ruimer mobiliteitsdebat

Unizo Kortrijk dringt al van bij de start van de legislatuur aan om een breed en genuanceerd mobiliteitsdebat te voeren met het stadsbestuur. Het college stemde alvast in met het Unizo-voorstel van een mobiliteitsraad. Die gaat pas in 2020 van start. “Het referendum komt te vroeg en zou over een veel ruimer kernversterkend beleid moeten gaan. Wat de uitslag van het referendum ook is, dit moet nog steeds in een breder geheel geschetst worden. Een omkaderend eventbeleid, duidelijk parkeerbeleid, tussentijdse bijsturingen, evaluaties en andere randvoorwaarden moeten in de uiteindelijke uitvoering mee opgenomen worden. Kortom, een beleid gebaseerd op constructief overleg, gezond verstand en compromissen en niet op basis van een ongenuanceerde vraag.”

6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • piet devlieger

    @Dieter Devreeze : voor U kunnen autoloze zondagen misschien geen probleem zijn, maar wel voor een paar duizend (voornamelijk oudere) inwoners van de binnenstad en de fietsstraten die zonder auto niet weg kunnen en ook geen bezoek ontvangen van mensen die ook die auto nodig hebben. Woont U trouwens in het centrum ? Wat geeft U het recht om een zondag per maand te willen stelen van een paar duizend mensen ? Zijn dat ook allemaal 'Rechste reactionaire rakkers' ? Wat bent U dan ? Repressie ?

  • patrick morel

    Dit referendum doet me denken aan een verborgen politieke agenda.

Lees meer