2 De berm voor en na de kaalslag, in de Spoorbermstraat nabij het kanaal Bossuit-Kortrijk
Kos De berm voor en na de kaalslag, in de Spoorbermstraat nabij het kanaal Bossuit-Kortrijk

“Planten, insecten, zelfs egels zijn weg”: Kortrijkzanen boos om plotse kaalslag in straat

Stadsbestuur in overleg met Infrabel na ingrijpende werken in Spoorbermstraat

De inwoners van de Spoorbermstraat zijn misnoegd nu een berm naast de spoorweg Kortrijk-Gent wel erg ingrijpend is gemaaid. “Planten, zaden van kruiden, insecten, zelfs kleine zoogdieren zoals egels… alles is gewoon weg”, vertellen ze. Spoorinfrastructuurbeheer Infrabel laat weten dat de taluds kort gezet zijn na klachten over woekerende struiken en problemen met de afwatering.

Het is niet de eerste keer dat de Spoorbermstraat, een zijstraat van de Stasegemsesteenweg vlak bij Café de Lille, het stukje natuur langs de spoorweg verliest. “De berm oogde vroeger als een bos”, laten de bewoners weten. “We vergaten in welk verstedelijkt gebied we wonen. Niemand had door hoe dicht onze huizen bij de spoorweg staan. We genoten van de geluiden en geuren die eigen zijn aan de natuur. We kregen onder meer bezoek van de gaai, bosuil, groene en bonte specht, egels, vlinders… De natuur kreeg ruim 30 jaar de kans om de berm om te bouwen naar een leefgebied voor veel dier- en plantensoorten. Tot Infrabel in maart 2017 een bosontginningsbedrijf naar onze straat stuurde en een kaalslag organiseerde. Alles weg. In één dag was de berm steriel.”

De berm oogde vroeger als een bos. We vergaten in welk verstedelijkt gebied we wonen. Tot Infrabel een bosontginningsbedrijf naar onze straat stuurde en een kaalslag organiseerde.

Buurtbewoners

Alles kapot

Infrabel liet nog twee keer de berm onder handen nemen. De laatste keer was op vrijdag 27 september. “Door een klepelmaaier met ‘stofzuiger’ te gebruiken, werd alles wat leeft kapotgehakt en weggezogen”, zeggen de bewoners. “Het stukje natuur kan andermaal helemaal opnieuw beginnen. Geen enkele plant of struik die er staat, vormt een gevaar voor de veiligheid van treinen of voorbijgangers. Waarom dan altijd maar weer die kaalslag?”

Weg biodiversiteit

Na een overleg met schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a) destijds bleek dat de lokale overheid niet kan optreden tegen dergelijke werken van Infrabel. “Maar is dat werkelijk zo?”, vragen de bewoners zich af. “Kan niemand van het stadsbestuur gewicht in de schaal leggen om Infrabel te overtuigen naar een duurzaam en gefaseerd hakhout- en maaibeheer over te stappen? Welke argumenten hebben we nog meer nodig in tijden van hoge waarden fijn stof, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering? En waarom wordt de berm wel gespaard aan de kant van de Vennestraat en in het grootste deel van de Passionistenlaan? Mits wat goede wil moet het mogelijk zijn om tot een beheersovereenkomst met Infrabel te komen.”

Infrabel liet de taluds vrijmaken na klachten over woekerende struiken. Die bij kruisende wagens tot tegen voertuigen kwamen. Verder is de gracht gereinigd om de verstoorde afwatering, met plasvorming op straat tot gevolg, te herstellen.

Schepen van Natuur Bert Herrewyn
2 Schepen Bert Herrewyn.
Henk Deleu Schepen Bert Herrewyn.

Overleg over beheer

Schepen Bert Herrewyn kreeg ondertussen eindelijk een antwoord van Infrabel: “Infrabel liet de taluds vrijmaken na klachten over woekerende struiken, die bij kruisende wagens tot tegen de voertuigen kwamen”, vertelt Bert Herrewyn. “Bovendien is aansluitend de gracht volledig gereinigd om de verstoorde afwatering, met plasvorming op straat tot gevolg, te herstellen. Maar Infrabel staat wel open voor beter overleg en afspraken over het verder beheer van die talud. Eindelijk. We maken hierover een van de komende weken nieuwe afspraken.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer