2 Burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve, Lynn en Thijs uit Wevelgem en Kortrijks Leiedal-voorzitter Wout Maddens
RV Burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve, Lynn en Thijs uit Wevelgem en Kortrijks Leiedal-voorzitter Wout Maddens

10.000 euro voor ontharding 17 private tuinen: “Per jaar 2.082 badkuipen extra water opvangen”

De intercommunale Leiedal maakt 10.000 euro vrij om zeventien private tuinen in de regio Kortrijk te ontharden. Door met boomkwekerij Coeman uit Waregem klimaatrobuust plantgoed te voorzien. Er wordt zo alles samen 694 vierkante meter onthard. Hiermee vang je jaarlijks 2.082 badkuipen extra water op. Die waterinfiltratie is belangrijk om de grondwatertafel aan te vullen.

Aan het onthardingstraject binnen het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde project ZeroRegio was een wedstrijd gekoppeld. Burgers kregen tot maandag 25 mei om hun eigen voortuin en een stukje publieke ruimte te nomineren als potentieel onthardingsproject. Leiedal ontving zo via een digitale tool 17 private en 56 publieke onthardingstrajecten, gespreid over acht steden en gemeenten. Wevelgem staat bovenaan met 274 vierkante meter private ontharding binnen het project. Leiedal zet op ontharding in omdat de cijfers hard zijn. Zo is in Zuid-West-Vlaanderen 21 procent van de totale oppervlakte verhard. Dat is enorm. Al die verharding vergroot de kans op overstromingen bij hevige regenval en watertekort tijdens hardnekkige droogteperiodes.

2 Ontharden van tuinen is een must. Aan de slag!
RV Ontharden van tuinen is een must. Aan de slag!

Verkoeling en waterinfiltratie

“Verharding heeft een niet te onderschatten impact, zoals we de voorbije twee zomers zagen”, zegt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. “Toch kunnen niet enkel de (lokale) besturen hier wat aan doen. Als je weet dat private tuinen ongeveer 10 procent van onze totale ruimte uitmaken, begrijp je dat ook iedere burger een steentje kan bij- (of weg)dragen.” Toch is het project slechts een kleine stap in de goeie richting. De wens van Leiedal is dat de actie meer mensen bereikt dan zij die de afgelopen maanden een onthardingsproject indienden. Want de droogte van de laatste jaren zorgt voor een ‘sense of urgency’, die bij de doorsnee burger begint door te dringen.

“Het ontharden van je voortuin is een mooi voorbeeld van hoe elke burger op relatief eenvoudige manier zijn verantwoordelijkheid kan opnemen,” bevestigen Thijs en Lynn uit Wevelgem. “Naast onze voortuin nemen we ook de zij- en achterkant van ons huis onder handen, waardoor we in totaal ongeveer 125 vierkante meter zullen ontharden.” Leiedal hoopt dat de zeventien ontharde voortuinen meer mensen aanzetten hetzelfde te doen.

De intercommunale blijft de komende jaren alvast stevig op ontharding inzetten. Vergroening zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer waterinfiltratie en het aanvullen van de grondwatertafel, creëert een gezondere en aangenamere omgeving, stimuleert de biodiversiteit en zuivert de lucht. De door burgers genomineerde publieke locaties in het project, zijn intussen aan de lokale besturen overgemaakt.

Lees meer