De overkapping van de E17 heeft nog heel wat voeten in de aarde.
Foto Henk Deleu De overkapping van de E17 heeft nog heel wat voeten in de aarde.

132 miljoen euro duurder dan eerst berekend

AWV VERWIJST EERDERE RAMING OVERKAPPING E17 NAAR PRULLENMAND

Het deels overkappen van de E17 kost geen 150 miljoen euro, zoals berekend werd door sp.a, maar wel 282 miljoen. Onbetaalbaar, vinden N-VA en Team Burgemeester. CD&V 4.0 en sp.a geven niet op.

De raming van 282 miljoen euro komt van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), voor de betonnen overkapping van 1.100 meter op de E17, tussen Xpo en Kortrijk-Oost. "282 miljoen euro is het tiendubbele van het jaarlijks AWV-budget voor West-Vlaanderen", zegt AWV-afdelingshoofd Koen Surdiacourt. Zacht uitgedrukt: het is amper haalbaar. De aanleg van een park op de overkapping is evenmin evident. "Gras en struiken kunnen, maar geen bomen, want dan heb je twee tot drie meter teelaarde nodig", legt Surdiacourt uit. Wat de kostprijs nog meer de hoogte injaagt. Eveneens opmerkelijk: de onderhoudskost van de overkapping kost gespreid over tientallen jaren evenveel als de bouwkost. Ook dat berekende AWV. "Het is een 'mission impossible', we zetten beter op andere zaken in", zegt N-VA-kopman Axel Ronse. Hij verwijst onder meer naar een plan om in elke buurt een groene long te voorzien, waarbij bewoners de locaties bepalen. Ook lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld) vindt de kostprijs (te) hoog. "Wij kunnen dat als stad niet betalen. Ik ben niet bereid om de belastingen te verhogen. Misschien kan een uitkraging of gedeeltelijke overkapping."

Macht gebruiken

Stefaan De Clerck, lijstduwer van CD&V 4.0, roept op om de strijd niet te staken. "Er gaan nu miljarden naar Antwerpen, maar nadien zal er ook geld voor Kortrijk vrijkomen. We moeten klaarstaan met een dossier en strijden voor de best mogelijke prijs. 282 miljoen euro schrikt mij niet af. De Leiewerken waren vergelijkbaar qua omvang. En kijk nu eens naar de enorme meerwaarde. Gebruik uw macht in Brussel en haal Vlaamse budgetten voor Kortrijk binnen." Dat vindt ook sp.a-kopman Philippe De Coene. "Ik roep alle partijen op om de krachten te bundelen en meer middelen te vragen. We zijn in onze provincie de enige stad waar de E17 door een woonwijk loopt."


Over naar een in de gemeenteraad gestemde motie om in Kortrijk de maximumsnelheid op de snelwegen E17 en E403 en de ring rond Kortrijk (R8) te verlagen tot 90 kilometer per uur, als maatregel op korte termijn tegen fijn stof. "Er zijn nog geen initiatieven gepland", klinkt het op het kabinet van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Politieke bronnen melden dan weer dat Weyts het bekijkt voor de R8, maar niet enthousiast is over de snelwegen. Druk verkeer laten remmen voor een zone 90 op de E17 en daarna weer laten versnellen, is gevaarlijk en kan files veroorzaken.

Lees meer