Burgemeester voorstander van lagere belastingen in centrum

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) steunt het voorstel tot decreet van Vlaams parlementairen Rik Daems (Open Vld), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Jos Lantmeeters (N-VA) waarin stads- en gemeentebesturen minder belasting kunnen heffen in bepaalde wijken. Dat kan voor inwoners jaarlijks tussen 500 en 1.000 euro schelen, wat wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker maakt en waarmee je een verloederd stadsdeel kunt opwaarderen om leegstand tegen te gaan. "Ik sta achter het idee. Met de stadsvernieuwing, zoals de komst van het stadsdeel Weide, de verlaagde Leieboorden en de vernieuwing van de stationsomgeving willen we nog meer jonge gezinnen naar het centrum lokken", zegt Van Quickenborne. "Een verlaagde belasting in het centrum kan zeker helpen. Of we de opcentiemen in sommige wijken helemaal zullen schrappen, valt nog te bezien. Daarvoor moet ik eerst meer details kennen." (LPS)

Lees meer