Gouverneur buigt zich over wateroverlast Albertpark

De gouverneur laat onderzoeken of de aanpak van de aanhoudende wateroverlast in het Albertpark correct verloopt. "Ik vraag alle info op", zegt Decaluwé.


Acht tuinen staan deels onder water en uit enkele kelders wordt per dag tienduizenden liter water gepompt. De wateroverlast is erger dan ooit. De ellende sleept sinds 2005 aan en heeft met de Leiewerken te maken. Hierbij werd een oud rioleringsstelsel onder sportvelden van het Guldensporencollege beschadigd. Buurtbewoners vermoeden dat het leegpompen van die oude riolen al soelaas kan brengen. De stad en De Vlaamse Waterweg wachten eerst een onderzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in het voorjaar af. Er is sprake van bodem- en grondwatervervuiling, waardoor er mogelijk eerst gesaneerd moet worden, vooraleer maatregelen uit te rollen. Zoals het verder afwerken van een drainage. Omwonenden zijn het wachten beu. Ze vragen in een aangetekend schrijven aan de gouverneur om de stad te verplichten meteen in te grijpen tegen de acute wateroverlast. "Ik ben bereid om de zaak te laten onderzoeken en te bemiddelen. Want alles op de lange baan schuiven, helpt natuurlijk niemand vooruit", zegt Decaluwé. "Ik laat nagaan of alles correct verloopt. Indien dat niet zo is, kan ik de betrokkenen aanmanen om het ter harte te nemen. Maar goed, ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Eerst alles bekijken. En voor alle duidelijkheid, in lopende rechtsprocedures kom ik niét tussen." (LPS)

Lees meer