Schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a) stelde het nieuwe armoedeplan woensdag voor.
Henk Deleu Schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a) stelde het nieuwe armoedeplan woensdag voor.

Nieuw plan tegen armoede: Kortrijk bouwt 750 nieuwe sociale woningen

Kortrijk heeft een nieuw plan opgesteld om de strijd tegen armoede aan te gaan tijdens deze legislatuur. Zo worden de sociale voordelen uitgebreid op basis van het beschikbaar inkomen en wordt via een vragenlijst armoede gemeten bij kinderen. De stad maakt ook werk van 750 nieuwe sociale woningen.

Kortrijk heeft opnieuw een plan opgesteld tegen armoede in de stad. In 2013 werd voor het eerst zo’n plan opgesteld. “We waren toen één van de eerste steden die dat hebben gedaan”, zegt schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a). “We hebben veel gerealiseerd, denk maar bijvoorbeeld aan het volksrestaurant VORK. Maar we hebben ook veel geleerd over hoe dingen anders en beter kunnen.” Het nieuwe plan bevat twaalf grote werven zoals een actieve opsporing van armoede met extra brugfiguren en versterkte diensten, sociale tarieven voor de lagere middenklasse, 750 nieuwe sociale woningen en het meten van armoede bij kinderen. “Onderzoekers hebben hiervoor een nieuwe meetmethode ontwikkeld aan de hand van 17 vragen. We zijn de eerste stad in Vlaanderen die deze methode gaat uittesten. Aan de hand van eenvoudige maar confronterende vragen zoals ‘heeft het kind enkele nieuwe kleren’, en ‘heeft het gezin achterstal bij betalingen’, kunnen we nagaan of het kind in een gezin met financiële moeilijkheden verblijft.

We willen vooral inzetten op meer brugfiguren en maatschappelijk werkers op het terrein

Philippe De Coene

De stad wil ook zorgen voor een Kortrijks Menswaardig Inkomen en breidt de toepassing van sociale voordelen uit op basis van het beschikbaar inkomen. “Het Kortrijks Menswaardig Inkomen is een aanvulling op het bestaande leefloon. Voor sommige mensen is dat niet genoeg, mensen blijven helpen naar een tewerkstelling blijft uiteraard de eerste doelstelling. Bij de uitbreiding van de sociale voordelen denken we ook aan de mensen die wél werken maar moeilijk rondkomen met hun loon. Denk maar aan een alleenstaande moeder. Zo zullen gezinnen die in aanmerking komen kunnen gaan zwemmen in LAGO voor slechts twee euro, en dat maximaal 18 keer per persoon.”

Wijkgezondheidscentrum

De stad maakt ook werk van een nieuwe grotere deelfabriek in de oude brandweerkazerne die moet openen in 2022, 750 nieuwe sociale woningen en een Wijkgezondheidscentrum. “Dat laatste is de vorige legislatuur niet gelukt, vooral omdat huisartsen nogal weigerachtig zijn en vrezen dat ze patiënten zullen verliezen terwijl studies net het omgekeerde aantonen”, zegt De Coene. “Verder willen we vooral inzetten op meer brugfiguren en maatschappelijk werkers op het terrein. We gaan onze teams versterken met tien mensen zodat de maatschappelijk werkers wat ontlast worden van hun administratieve taken. Zo kunnen ze zich meer concentreren op hun gezinnen. We willen een plan opmaken per gezin in armoede om hen zo goed mogelijk te helpen. We merken nu al dat de gezinnen daar erg tevreden over zijn, zij hebben op die manier een vertrouwenspersoon.”

Brugfiguren behandelden de afgelopen vijf jaar zo’n 12.000 vragen van evenveel gezinnen. “Ook dit jaar kregen onze brugfiguren al enorm veel vragen, dus de armoede is zeker nog lang niet weg uit onze stad. Integendeel zelfs, ik heb het gevoel dat die stijgt. Zo’n 800 gezinnen doen een beroep op voedselbedeling, enkele jaren geleden waren dat 500 gezinnen. Wie wil kan ook zijn idee geven over het armoedeplan en eventueel zelf extra ideeën opwerpen via www.kortrijk.be/stoparmoede. “We bekijken alle opmerkingen tot eind november”, zegt De Coene. “Als daar zaken bij zitten die we moeten meenemen in het plan, zullen we dat zeker doen.” Het armoedeplan kostte de vorige legislatuur zo’n 35 miljoen euro, ook deze legislatuur zal het in totaal rond dat bedrag draaien.

5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • willy Vanlerberghe

    Alles voor een mooi gezicht naar de buitenwereld toe,

  • Lea Hils

    Nog eens 750 gelukzoekers Plus deze die achterkomen in functie van de gezinshereniging dus x minimum 7 terug ten laste van onze welvaart die volledig naar de vaantjes is dank zij de politieke correctheid.

Lees meer