Veel meer inbreuken op vreemdelingenwet in grootste West-Vlaamse stations

Hoewel het aantal criminele feiten in treinen en op perrons de laatste vier jaar in Vlaanderen gedaald is, volgt West -Vlaanderen die trend niet. Daar was namelijk een stijging van 626 feiten in 2012 naar 698 in 2015, en dan vooral in de stations van Brugge, Kortrijk en Oostende. De fikse toename is vooral te wijten aan inbreuken op de vreemdelingenwet. In het station Brugge valt vooral het aantal drugsfeiten op. Dat steeg in vergelijking met 2012 met 48 procent. In Kortrijk werden in 2015 drie keer zoveel feiten vastgesteld als in 2012, maar dat ging ook vooral over inbreuken op de vreemdelingenwet, die stegen namelijk van één naar 29. In Oostende steeg het aantal criminele feiten dan weer met 34 procent. Opvallende cijfers, al moet gezegd worden dat die drie stations de grootste van de provincie zijn, dus ook met het grootste reizigersaantal. "Bovendien zijn dit allemaal stations waar de spoorwegpolitie ondersteuning biedt aan de lokale politie", zegt Brugs schepen Franky Demon (CD&V), die de cijfers opvroeg. "Die beschikt over gespecialiseerde teams om bijvoorbeeld zakkenrollers op te sporen. Dat kan een verklaring zijn waarom er meer criminele feiten geregistreerd worden." Toch vraagt Demon extra maatregelen. Hij pleit onder meer voor extra investeringen voor de spoorwegpolitie en wil laten bekijken of extra camera's mogelijk zijn. Minister Jan Jambon (N-VA) laat weten dat hij werk maakt van een versterkte spoorwegpolitie en dat hij inzet op en goede samenwerking met andere diensten. (MMB)

Lees meer