Het regionaal contactcentrum, hier een archiefbeeld van in Brussel, mag voorlopig niet opgestart worden in Zuid-West-Vlaanderen.
BELGA Het regionaal contactcentrum, hier een archiefbeeld van in Brussel, mag voorlopig niet opgestart worden in Zuid-West-Vlaanderen.

Voorlopig geen lokaal Covid-19-contactcentrum in Zuid-West-Vlaanderen

Een regionaal callcenter met artsen op rust, om in Zuid-West-Vlaanderen veel gerichter aan contactopsporing te kunnen doen, komt er voorlopig niet. De hogere overheid zet het licht niet op groen. Nochtans staan elf gepensioneerde artsen klaar om er in te vliegen, aangebracht via het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. 

Er werd in overleg met Sciensano en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid gekeken hoe de werking kon afgestemd worden met het regionaal callcenter. Zo lagen een gemeenschappelijk script en gemeenschappelijke opleidingen op tafel, net zoals het gebruik van de database van Sciensano, om dubbel werk te vermijden om zo sneller regionale lokale brandhaarden te detecteren. Toch kregen de initiatiefnemers, met de welzijnscommunale W13 als koepel, geen akkoord van Vlaanderen. “We deden de voorbije tien dagen onnoemelijke inspanningen om alle stappen te overlopen en het regionaal callcenter op poten te zetten. We hebben ons met alle partners minutieus voorbereid”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. “We blijven in nauw contact met de Vlaamse overheid en het Interfederaal Comité Testing & Tracing Covid 19 en hopen alsnog het akkoord te krijgen om de Vlaamse contactopsporing lokaal te versterken”, vult Jan Seynhaeve (CD&V), voorzitter van de conferentie van burgemeesters, aan. “We blijven overtuigd van de grote meerwaarde in het bundelen van krachten tussen Brussel en het lokale niveau.”

Lees meer