De CD&V-jongeren stellen vast dat een meerderheid gewonnen is voor eenrichtingsverkeer rond de kerk.
Foto Pieters De CD&V-jongeren stellen vast dat een meerderheid gewonnen is voor eenrichtingsverkeer rond de kerk.

Eenrichting rond kerk prioriteit

JONG CD&V MAAKT RESULTATEN VERKEERSENQUÊTE BEKEND

Bewoners, handelaars en ouders van scholieren zijn vragende partij voor eenrichtingsverkeer rond de kerk van Bazel. Dat blijkt uit een verkeersenquête van Jong CD&V. De gemeente belooft rekening te houden met de bevraging.

Jong CD&V ging dit voorjaar rond met een enquête over de verkeerssituatie in het centrum van Bazel. De vragenlijsten werden persoonlijk afgegeven aan omwonenden, zaakvoerders en (groot)ouders aan de poort van de Sint-Petrusschool. De resultaten zijn nu gebundeld en bezorgd aan het gemeentebestuur.


De prioriteit blijkt het invoeren van eenrichtingsverkeer rond de kerk te zijn. Het kerkplein zou dan één grote rotonde worden. Nu zijn er vaak problemen doordat twee wagens elkaar niet kunnen passeren door de geparkeerde voertuigen op het plein.


De Lange Gaanweg heeft dan weer nood aan duidelijke parkeermarkeringen. De nieuwe toegangsweg naar sporthal De Dulpop via de Kemphoekstraat en de Ringdijk om zo het kerkplein autoluw te maken, wordt bijzonder positief onthaald.

Zebrapad

De veiligheid in de omgeving van de Sint-Petrusschool is wel een doorn in het oog. De (groot-)ouders van de schoolkinderen verkiezen snelheidsremmers boven controles en voorrangsregels boven eenrichtingsverkeer in de omgeving. Ze pleiten ook voor een zebrapad aan de school.


Opvallend is verder de vraag naar meer parkeergelegenheid, zelfs als dat ten koste gaat van extra groen en terrasruimte. De meesten gebruiken de auto dan ook dagelijks of meerdere keren per week om hun kind(eren) af te zetten. Hier komt parkeren met schijf als beste oplossing uit de bus. "Er is verder ook een sterke nood aan fietspaden of -suggestiestroken in het hele centrum", concludeert jongerenvoorzitter Thomas Laureys.

Wringen

Volgens schepen van Mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V) valt het invoeren van eenrichtingsverkeer te bespreken. "We moeten alleen maken dat de snelheid niet verhoogt door dit in te voeren", reageert hij. "Nu is het soms wringen om langs de geparkeerde auto's te geraken. Eenrichtingsverkeer hangt ook samen met de parkeerproblematiek. Het is onze bedoeling een nieuwe parking aan te leggen in de Lamperstraat. Het geld is al begroot, maar we moeten eerst onderzoeken of het ruimtelijk kan. Als we eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moeten opmaken, zal het allemaal iets langer duren."


In tegenstelling tot de ondervraagden van de enquête sluit De Ketelare eenrichtingsverkeer in de Lamperstraat niet uit. "Dat zou goed zijn om het sluipverkeer te ontmoedigen richting kerk, maar ook dat moet bekeken worden in een geheel. In de huidige toestand is het zeker niet opportuun."


Voor de nieuwe toegangsweg naar sporthal De Dulpop ligt nog geen timing vast. "Dat hangt dan weer samen met de uitbreiding van het sportcentrum. We willen het verkeer dan spreiden en de dorpskom ontlasten. Er moet wel nog eerst een verdeelsleutel worden afgesproken met Waterwegen en Zeekanaal, want die gaat mee het project financieren."

Lees meer