2 Schepen Tom Verbeke (N-VA)
rv Schepen Tom Verbeke (N-VA)

Commissie beslist: lapsus schepen Verbeke was geen overtreding deontologische code

De deontologische commissie oordeelde unaniem dat de verbale uitschuiver van schepen Tom Verbeke (N-VA) tijdens de gemeenteraad van 21 april geen overtreding is van de deontologische code. Wel wordt de deontologische code uitgebreid, terwijl Groen pleit voor een nieuwe code zodat er in de toekomst wel sancties zouden volgen.

Even terug in de tijd. Op 21 april vond in Izegem, door de coronacrisis, de eerste digitale gemeenteraadszitting plaats. Tijdens die zitting liet schepen Verbeke zijn microfoon per ongeluk open staan op het moment dat hij ‘linkse, groene ratten’ mompelde, een uitspraak waarmee hij doelde op Groen-fractieleider Balder Clarys. Op het einde van de zitting excuseerde de schepen zich meteen, maar Clarys schakelde de deontologische commissie in. Schepen Verbeke riskeerde hierdoor een blaam.

De deontologische commissie kwam op maandag 4 mei bijeen en tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond maakte Dries Dehaudt, gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van de deontologische commissie, hun besluit bekend. “De deontologische commissie is tot het algemeen en unaniem oordeel gekomen dat er geen overtreding was van de deontologische code”, zegt Dehaudt. “Maar er werd me wel door iedereen daar aanwezig gevraagd om hier te melden dat de deontologische code wel zal worden uitgebreid met enkele extra bepalingen. In eerste instantie zal er bij een melding steeds duidelijk gesteld moeten worden welke artikels overtreden werden. Dit is in dit geval gebeurd. Daarnaast worden de artikels uit het huishoudelijk regelement met betrekking tot beleefdheid en hoffelijkheid meegenomen in de deontologische code.”

Opgelucht

Schepen Verbeke reageert: “Ik ben opgelucht, vooral omdat de deontologische commissie unaniem geoordeeld heeft. Hopelijk kunnen we dit euvel nu vergeten.” Balder Clarys is op z’n beurt wat teleurgesteld. “Net daarom heb ik een voorstel gelanceerd voor een nieuwe deontologische code voor lokale mandatarissen zodat er in de toekomst toch sancties zouden volgen. Dit zal eerst nog besproken worden door de fractieleiders, maar ik heb er goeie hoop op dat m’n voorstel wordt meegenomen.”

2 Balder Clarys van Groen.
VDI Balder Clarys van Groen.

Lees meer