Het nieuwe schepencollege in Kuurne, met uiterst links nieuwkomer Els Verhagen.
Deleu Het nieuwe schepencollege in Kuurne, met uiterst links nieuwkomer Els Verhagen.

Els Verhagen nieuwkomer in schepencollege

In Kuurne is het schepencollege voor de komende zes jaar voorgesteld. Dat ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als dat van deze legislatuur. Els Verhagen (Groen) is daarbij de enige nieuwkomer.

Burgemeester Francis Benoit krijgt onder meer de bevoegdheden cultuur, bib, jeugd, erfgoed en veiligheid als bevoegdheden. CD&V mocht naast burgemeester Francis Benoit twee schepenen aanstellen. Ann Messelier krijgt onder meer openbare ruimte en vergroening, ruimtelijke ordening (de planning), burgerzaken, landbouw en feestelijkheden (vanaf 2022). Jan Deprez behoudt financiën en sport en krijgt daarnaast ook onderwijs en toerisme.N-VA mocht anderhalf schepenambt invullen. Johan Bossuyt zal enkel de eerste drie jaar schepen zijn, zijn bevoegdheden: feestelijkheden, tewerkstelling, lokale en sociale economie, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening (de vergunningen). Bram Deloof wordt zes jaar schepen, onder meer van ouderenbeleid en armoedebeleid, integratie en welzijn. De eerste drie jaar is hij voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (het nieuwe OCMW), diversiteit en gezondheid en geluk. Vanaf 2022 neemt hij tewerkstelling, lokale economie, dierenwelzijn, kinderopvang en ruimtelijke ordening (vergunningen) over van Bossuyt.


Het kartel sp.a-Groen mocht ook anderhalve schepenambt invullen. Huidig schepen Watteeuw is zes jaar lang schepen, met onder meer mobiliteit, openbare werken, milieu en energie als bevoegdheden. Els Verhagen is schepen voor Groen vanaf 2022. Zij krijgt vanaf dan het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (het nieuwe OCMW), diversiteit en gezondheid en geluk. Huidig schepen Chris Delneste valt net af, doordat Kuurne het met één schepen minder moet doen: hij wordt voorzitter van de gemeenteraad. (JME)

Lees meer