De Koninklijkestraat in Kooigem.
Google Maps De Koninklijkestraat in Kooigem.

Pas in september snelheidsmetingen in zone 30 in Koninklijkestraat

Er komen in de Koninklijkestraat in Kooigem snelheidsmetingen om na te gaan in welke mate de zone 30 er gerespecteerd wordt. Het is voor die snelheidsmetingen wel wachten tot in september. “Het kan pas in het najaar omdat er veel te monitoren straten zijn in Groot-Kortrijk. En door de coronacrisis is de planning opgeschoven”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Volgens Kooigemnaar Dirk Devoldere zijn buurtbewoners in Kooigem het er over eens dat tot 90 procent van de bestuurders de recent ingevoerde zone 30 niet respecteert in de Koninklijkestraat. Er gebeuren pas in september snelheidsmetingen. “De bedoeling was om de snelheidsmetingen er al in het voorjaar te doen, maar het wordt september”, zegt Weydts. “Indien na een evaluatie van die objectieve cijfers blijkt dat de norm overschreden wordt, laten we markeringen aanbrengen of komen er andere fysieke maatregelen. Er komt in de Koninklijkestraat ook een snelheidsinformatiebord. Het bord wordt er in december gezet.”

Dirk Devoldere vroeg in een mail ook een stand van zaken rond de heraanleg van de Hoogplaatsstraat en het tweede deel van de Molentjesstraat, waar al jaren sprake van is. “Wellicht midden 2021 wordt de wegenis nabij de recentste verkaveling in het tweede deel van de Hoogplaatsstraat verfraaid”, meldt schepen Weydts. “Een beperkte ingreep omdat er daar nog rioleringswerken moeten gebeuren. Deze rioleringswerken gebeuren niet voor 2025. Gelijktijdig met de ingreep in de Hoogplaatsstraat laten we ook de voetweg Dottenijseweg vernieuwen, langs de school en tot de Molentjesstraat”, besluit schepen van Openbare Werken Weydts.

Lees meer