Brusselseweg dicht

Van 12 tot 15 mei gaat de Brusselseweg tussen Smeermaas en Maastricht. Dan wordt de rotonde geasfalteerd. Alle verkeer moet via de Brugstraat. Dit zal veel verkeershinder veroorzaken. Op de rotonde komt ook de afslag van de aanlanding met de Noorderbrug. Het tracé zorgt voor een betere doorstroming aan de noordzijde van Maastricht en een snelle verbinding met ons land. Dit zal de dorpskom Smeermaas heel wat fileleed veroorzaken. De bewoners vragen dan ook maatregelen zoals een omleidingsweg via het industrieterrein en verkeerspoorten op de steenwegen. (WJL)

Lees meer