Didier Reynaerts stelt zich vragen bij het dossier van de breekwerf in Ezemaal.
Foto Bollen Didier Reynaerts stelt zich vragen bij het dossier van de breekwerf in Ezemaal.

“Staat de deur terug open voor een breekwerf in Ezemaal?”

Al jarenlang loert de dreiging van een breekwerf in Ezemaal om de hoek. “Open Vld stelt zich nu de vraag of het huidige stadsbestuur de deur niet terug meer openzet naar de firma Vollon nu de procedure om het ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen, onderbroken werd”, aldus fractieleider Didier Reynaerts.

“In de vorige legislatuur stelde het bestuur alles in het werk om dit te voorkomen”, gaat Reynaerts verder. “De breekwerf zou immers gelegen zijn in agrarisch gebied met een zeer slechte mobiliteit over holle wegen en met massieve overlast voor omwonenden en inwoners die op het traject gelegen zijn. Advocaten werden ingeschakeld om afgeleverde vergunningen, door kabinet Schauvliege, te weerleggen. Echter, de oplossing lag in het aanpassen van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor Ezemaal zodanig dat het paars ingekleurde terrein dat nu kan gebruikt worden als industriezone, anders ingekleurd zou worden en daarna alleen nog verkocht zou kunnen worden als grond bestemd voor agrarische activiteiten.”

Sinds 2013 startte voormalig burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld), bevoegd voor Lokale Economie,samen met toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Didier Reynaerts, de procedure om dit RUP te veranderen op. “We hebben echter moeten vaststellen dat deze zeer recent onderbroken werd op vraag van de grondeigenaar. De strenge voorwaarden werden specifiek voor Ezemaal versoepeld. Dit zet de deur open voor Vollon om opnieuw mee te dingen naar vergunningen en recent werd er dan ook opnieuw door hem een vergunningsaanvraag ingediend.”

“We betreuren het dat de collega’s van Open Vld voor onrust zorgen bij de inwoners van Ezemaal en Meer door dergelijk bericht te verspreiden in een dossier dat ze vorige legislatuur zelf mee opgestart hebben”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lore Fourie (CD&V). “De stad wil net helemaal vermijden dat ook in de toekomst een economische activiteit, zoals de breekwerf, mogelijk wordt in Ezemaal. Om die reden is er voor gekozen om een beperkt gewijzigd plan plus voorschriften opnieuw voor te leggen aan de plenaire vergadering. Op die manier willen we er voor zorgen dat de huidige landbouwgerichte bedrijfsactiviteit gegarandeerd blijft, vermijden we dat een ‘overlast veroorzakende niet-landbouw gerelateerde economische activiteit’ mogelijk zou worden en blijft de levenskwaliteit van de inwoners centraal staan.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer