De parking aan het station staat dikwijls bomvol omdat bijvoorbeeld de parkings in het centrum vaak langer ingenomen worden dan de bedoeling is.
Foto Bollen De parking aan het station staat dikwijls bomvol omdat bijvoorbeeld de parkings in het centrum vaak langer ingenomen worden dan de bedoeling is.

Blauwe zone wordt te makkelijk omzeild

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LANDEN

Het parkeerprobleem in de Stationsstraat is een oud zeer. In deze winkelstraat geldt vandaag een blauwe zone. Met een parkeerkaart mag er dus voor een periode van maximaal twee uur geparkeerd worden, maar in de praktijk loopt het toch wat anders. Parkeerschijven worden aangepast, vaak door handelaars en hun personeel. Daardoor is de druk heel erg toegenomen, ook aan de stationsparking.

"Onze tellingen tonen aan dat er voldoende plaats is, zeker in het lager gelegen gedeelte van de Stationsstraat, maar dat de aard van winkelen de klant aanzet om zo dicht mogelijk proberen te parkeren", zegt bevoegd schepen Didier Reynaerts, lijsttrekker Open Vld.


"Recent heeft de stad, in overleg met de handelaarsvereniging, op De Tank-site 50 exclusieve parkings voorzien voor handelaars, zelfstandigen en personeelsleden, tewerkgesteld in het centrum. Tegen een zeer bescheiden jaarbijdrage kunnen zij hier parkeren. Als we 50 wagens dagelijks uit de Stationsstraat houden, denken we dat het parkeersprobleem in de handelskern opgelost is. Zodra wij de Stationsstraat van AWV kunnen overnemen, en deze onderhandelingen zitten in een soort eindfase, willen we zeker een actief beleid voeren rond het inrichten van de Stationsstraat en de twee delen van het Marktplein. Hierbij wordt onderzocht of ondergronds parkeren, onder het Marktplein, kan georganiseerd worden."

Randparkings

"Creëer randparkings net buiten de kern, waar, net als in de dorpen, mobipunten kunnen komen, met onder meer parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een halte van openbaar vervoer", zegt Gino Debroux, lijsttrekker L'Anders. "Bij nieuwbouwprojecten moeten we streven naar een ruim aanbod van ondergronds parkeren in het centrum, vooral bestemd voor de bewoners en werknemers van de lokale middenstand. Bewonerskaarten moeten ontmoedigd worden. Het centrum moet enkel nog voor kortparkeren dienen en tot slot pleiten we voor een herinrichting van de Stationsstraat, zodat verkeer dat hier niet moet zijn, ontmoedigd wordt."


"We hebben niets tegen parkings buiten het centrum mits de kostprijs redelijk blijft", reageert Lore Fourie (CD&V). "Dat er strenger gecontroleerd wordt in de Stationsstraat, stoort ons ook niet, maar betalend parkeren is geen optie. Wanneer het nieuwe zwembad gerealiseerd is, kunnen we nagaan of het mogelijk is om op de locatie van het huidige zwembad een extra parking te voorzien. Op lange termijn is ook het ontwikkelen van een bijkomende ondergrondse publiek-private parking in het centrum een optie voor ons."


"We pleiten niet voor het afschaffen van bewonerskaarten", aldus Mark Keppens (Groen). "Wel is het zo dat we bewonersparkeren in de Stationsstraat niet meer zouden toelaten. Waar bewonerskaarten nu per straat gelden, willen we dan bewonerskaarten per zone uitreiken. Groen Landen wil de ontwerpplannen die de huidige meerderheid heeft gestopt, wél realiseren om de Stationsstraat in te richten naar het beeld van de Bondgenotenlaan en Bovenpoort: comfortabel parkeren, beperkte circulatie, ruimte voor fietsers, voetgangers en een kwaliteitsvol openbaar domein met voldoende groen. Kortparkeren in de Stationsstraat kan voor ons wel, maar moet gratis blijven." (VDT)

Lees meer