Rode Kruis Lede.
Koen Moreau Rode Kruis Lede.

Cursussen Eerste Hulp begin 2020

Inwoners van Lede en omstreken die hun goede voornemens voor 2020 meteen concreet willen invullen, kunnen inschrijven voor een nieuwe cursusreeks EHBO.

Het Rode Kruis richt voor iedereen die in 2020 minstens 16 jaar een gratis twaalfdelige opleiding in op dinsdag- en donderdagavond van 19.45 tot 22 uur. De eerste lesavond met tal van praktische oefeningen is op dinsdag 11 februari in het rodekruislokaal in de Katstraat 14 in Lede. Info en inschrijven via vorming@lede.be.

Lees meer