Kas is bijna leeg: zuinigheid dringt zich op

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LEDE

Begin 2014 beslisten CD&V en Open Vld om de belastingvoet in Lede van 7,5 naar 7,9 procent te verhogen. De opcentiemen stegen van 1.300 naar 1.500. Een noodzakelijke ingreep omdat de inwoners minder verdienden, de belastingen stegen en er heel wat projecten in de pijplijn zaten. Dat is vandaag niet anders. Is de bodem van de gemeentekas in zicht en wat moet er met de belastingen gebeuren?

Huidig schepen van financiën Dirk Rasschaert, van meerderheidspartij Open Vld overgestapt naar nieuwkomer De Coöperatie, is duidelijk. "Voor de projecten die op stapel staan en de plannen die allemaal gelanceerd worden, is er te weinig geld. Er moeten keuzes gemaakt worden. Of lenen een optie is? Onze huidige leninglast is relatief laag en voor het gemeentehuis valt dit zeker te verantwoorden. We kunnen ook onnodige gebouwen van gemeente en OCMW verkopen om extra inkomsten te generen", luidt het.

CD&V volgt dezelfde piste en geeft toe dat de kas serieus geminderd is. "Door de inhaalbeweging aan openbare werken die we - na jaren van stilstand en verloedering - gerealiseerd hebben, is onze financiële ruimte vandaag vrij beperkt", vertelt Isabelle Derder. Net als bij de voorgaande verkiezingen belooft CD&V de belastingen niet te verhogen. "Op personeel besparen zullen we evenmin doen, gezien het belang van een goede dienstverlening.", luidt het.

Lede Vlaams en Zinvol ziet daar nochtans besparingskansen. "De personeelskost slorpt 42 procent van het jaarbudget op", stelt Marc Boterbergh. Open Lede, N-VA en Lede Vlaams en Zinvol willen in de toekomst haalbare doelstellingen zien op basis van een correcte en realistische inschatting van uitgaven en inkomsten. Geen enkele partij wil aan de belastingen raken. "Via een efficiëntere besteding van middelen is al veel mogelijk", aldus Jo Maebe (Groen). "Ook moeten we bekijken in welke mate een gemeentefusie alsook doorgedreven samenwerkingen kostenverlagend kunnen werken", snijdt Stijn Wille (Open Lede) een delicaat thema aan. "We mogen die discussie niet uit de weg gaan, maar moeten gefundeerd en na overleg met de bevolking beslissingen nemen in het belang van de burger."

(KMJ)

Het masterplan voor het nieuwe dienstencentrum kost geld, maar brengt door de verkoop van woningen en appartementen op de centrumsite ook aardig wat op.
Koen Moreau Het masterplan voor het nieuwe dienstencentrum kost geld, maar brengt door de verkoop van woningen en appartementen op de centrumsite ook aardig wat op.

4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Marc Eeckhaut

    Het geld was er, de meeste projecten zijn gerealiseerd. Een beetje huisvader zou het nu een paar jaar rustig aan doen, tot er weer geld is. Daarmee kan ik geen stemmen halen zeker?

  • Guy Bekaert

    Zet nog maar wat onnodige luxeprojecten op zoals de muren overeind houden van Markizaat , kostplaatje 900.000 € grootheidswaanzin op de markt ( wat een ramp ! ) terwijl de gewone burger om de horen wordt geslagen met veel te hoge gemeentebelastingen . !

Lees meer