3 Het schepencollege wil dat de provincie de vergunning van Empro  en eerder genomen maatregelen evalueert.
Geert De Rycke Het schepencollege wil dat de provincie de vergunning van Empro en eerder genomen maatregelen evalueert.

Na aanhoudende klachten over stank: Stad vraagt provincie om tijdelijke schorsing van vergunning Empro te bekijken

Het schepencollege van Dendermonde vraagt de provincie Oost-Vlaanderen om een tijdelijke schorsing van de vergunning van het bedrijf Empro te onderzoeken. Het verzoek komt er na aanhoudende en almaar toenemende klachten over stank afkomstig van het bedrijf. Buurtbewoners reageren sceptisch en wachten af hoe de provincie zal reageren.

Ruim vier jaar klagen in Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis buurtbewoners van Empro, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, over geuroverlast van het bedrijf. De voorbije zomer namen de klachten over de misselijk makende stank, die in vlagen vanuit het bedrijf komt, alleen maar toe. Het bedrijf investeerde nochtans al 650.000 euro in allerlei maatregelen om de geurhinder op te lossen. Dat de zaakvoerder in een interview in een tijdschrift recent meegaf dat de geur “tot een minimum te herleiden was, maar nooit helemaal totaal uit te sluiten is”, zette bij de buurtbewoners extra kwaad bloed. Ondertussen startten zij een visuele actie met zwarte vlaggen en borden met slogans tegen het bedrijf. Ook een petitie werd opgestart. “Na 4 jaar geurhinder van Empro is de maat vol en is de regio verzadigd van de stank”, klinkt het bij actiecomité Bad Smell Hoogveld.

3 Buurtbewoners van Empro voeren al ruim vier jaar actie tegen de geurhinder.
Geert De Rycke Buurtbewoners van Empro voeren al ruim vier jaar actie tegen de geurhinder.

Hoewel het stadsbestuur niet bevoegd is over Empro, is het nu ook voor het schepencollege genoeg geweest. “We hebben de geurproblematiek rond het bedrijf van nabij gevolgd”, zegt schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA). “Al sinds de opstart van het bedrijf regent het klachten over de geurhinder die de firma veroorzaakt. Die klachten zijn bovendien in de loop van de jaren alleen maar toegenomen, ondanks het feit dat het bedrijf verschillende maatregelen nam om geurhinder tot een minimum te beperken. Hoewel het bedrijf altijd geprobeerd heeft te communiceren met de klagende bewoners, lijkt er momenteel geen permanente oplossing in de maak. We stellen ons dan ook ernstige vragen over de genomen maatregelen en hun doeltreffendheid. Er kan immers niet ontkend worden dat er nog altijd sprake is van ernstige geurhinder die de buurtbewoners teistert.”

We stellen ons ernstige vragen over de genomen maatregelen en hun doeltreffendheid. Er kan niet ontkend worden dat er nog altijd sprake is van ernstige geurhinder die de buurtbewoners teistert.

Marius Meremans (N-VA)

Omdat de stad niet zelf bevoegd is, richt het zich tot het provinciebestuur en vraagt daar tot actie over te gaan. De deputatie is immers wel bevoegd over de milieuvergunning van het bedrijf. De stad vraagt de provincie om de vergunning van Empro te evalueren. “We willen ook weten welke maatregelen de provincie als vergunningverlenende overheid de afgelopen jaren heeft opgelegd om tegemoet te komen aan de hinder”, zegt Meremans. “Bijkomend vraagt de stad een onderzoek naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal klachten deze zomer. En we dringen aan op een definitieve, permanente oplossing om de hinder weg te nemen.”

Schorsing

Tot slot verzoekt het schepencollege de deputatie om een tijdelijke schorsing van de vergunning te onderzoeken, “omdat de genomen maatregelen klaarblijkelijk onvoldoende zijn om de geurhinder weg te nemen”. Bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld reageren ze sceptisch. “We nemen nota van het verzoek van de stad aan de provincie, maar concrete actie vanuit de provincie is er daarmee nog niet”, klinkt het. “Feit is dat wij ondertussen nog altijd gewoon in de stank zitten en dus nog geen stap verder staan. We zullen moeten afwachten welk vervolg dit krijgt.”

Het actiecomité plant op dinsdag 10 september een vergadering in de parochiezaal van Lutterzele, aan de Spoorwegstraat. Naast opmaak van een stand van zaken, zal ook een arts langs komen om te vertellen welk impact de geurhinder op de gezondheid van omwonenden kan hebben. Geïnteresseerden zijn welkom om 20 uur.

3 Recent startten omwonenden nog een visuele actie met zwarte vlaggen en slogans op. Dinsdag vindt een vergadering rond de overlast plaats.
Geert De Rycke Recent startten omwonenden nog een visuele actie met zwarte vlaggen en slogans op. Dinsdag vindt een vergadering rond de overlast plaats.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer