2 Buurtbewoners en Bad Smell Hoogveld blijven doorgaan met hun strijd tegen de stank.
Geert De Rycke Buurtbewoners en Bad Smell Hoogveld blijven doorgaan met hun strijd tegen de stank.

Nadat arts negatieve gevolgen van geurhinder op gezondheid bevestigt: Actiecomité Bad Smell Hoogveld roept op om klachten rond stank Empro te blijven indienen

Het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat strijdt tegen de geurhinder afkomstig van het bedrijf Empro, roept omwonenden op om klachten te blijven indienen. Dat doet het na een buurtvergadering waarop een arts formeel bevestigde dat geurhinder altijd ‘een weerslag heeft op alle aspecten van gezondheid’. “Empro moet van ons niet weg, maar het moet er wel voor zorgen dat het stopt met stinken”, benadrukt het comité.

Al ruim vier jaar zijn de problemen rond geurhinder van het bedrijf Empro bezig. Klachten over de misselijkmakende stank stapelen zich op. Meldingen komen van bewoners uit een gebied rond het Hoogveld, waar het bedrijf gevestigd is, dat zich uitstrekt tussen de Rosstraat in Baasrode en de Hullekensstraat in Sint-Gillis. “Voor 2019 staat de teller al op 256 klachten. Sinds juli zijn er zelfs dagelijks meldingen. Deze maand zijn er zelfs al 20 meldingen gemaakt”, zegt Marijke Robberechts van het actiecomité Bad Smell Hoogveld.

Omdat heel wat bewoners vragen hebben rond de gang van zaken en er ook ongerustheid is over mogelijke gezondheidsrisico’s, besliste het actiecomité om in de parochiezaal van Lutterzele een buurtvergadering te organiseren. Daar kwam heel wat volk naartoe. Dokter Roland Pieters van AZ Sint-Blasius kwam op vraag van de organisatoren vertellen wat geurhinder voor de gezondheid van mensen kan betekenen. “Geur is erg belangrijk voor het welbevinden van mensen. Geurhinder treft personen altijd in alle aspecten van de gezondheid, zowel fysisch, psychisch, sociaal en emotioneel”, bevestigt hij formeel. “Van enige gewenning kan er rond de geur van Empro nooit sprake zijn, omdat hij niet constant is. Dat zal dus altijd hinder veroorzaken. Van de Empro-geur waar omwonenden mee worden geconfronteerd is niet te bewijzen dat die toxisch is, maar er zitten wel degelijk stoffen in die dat zijn. Tolueen bijvoorbeeld is schadelijk bij blootstelling eraan.”

2 De buurtvergadering van het actiecomité Bad Smell Hoogveld lokte veel belangstelling van buurtbewoners.
Geert De Rycke De buurtvergadering van het actiecomité Bad Smell Hoogveld lokte veel belangstelling van buurtbewoners.

Over de gezondheidsklachten zijn omwonenden het allemaal eens: misselijkheid, braken, hoofdpijn, kriebels in keel en neus, verstoorde ademhaling. “En over wat dit op lange termijn met ons doet, durven we zelfs amper nadenken”, zegt Sven De Wit. “Als het begint te stinken, hebben we alleszins meteen last. Om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt, kunnen we maar één ding: druk op de ketel houden. Dat kan door klachten te blijven indienen telkens het stinkt. Daar roepen we alle buurtbewoners ook toe op.”

Vragen bij milieuvergunning

Ondertussen vragen omwonenden zich af waarom het bedrijf kan blijven produceren, ondanks de vele klachten. “Enorme vraagtekens plaatsen we bij de goedgekeurde milieuvergunning van 2015”, zegt Robberechts. “Daar staat letterlijk in dat Empro maar pas mag opstarten als de behandelingsinstallaties tegen geur operationeel zijn én effectief werken. Maar Empro is meteen begonnen en het is ondertussen toch duidelijk dat de installaties niet of niet voldoende werken. Toch blijft dit allemaal maar duren.”

De ogen van omwonenden zijn nu allemaal gericht op het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dat kreeg zopas de vraag van het Dendermondse schepencollege om de milieuvergunning te herbekijken en de vergunning van het bedrijf tijdelijk te schorsen ‘omdat genomen maatregelen onvoldoende blijken om de geurhinder weg te nemen’. “We hopen dat de provincie hier aan tegemoet komt, maar het blijft toch afwachten of dit effectief gebeurt”, klinkt het bij het actiecomité.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Renik Moens

    Geurhinder in de Hullekensstraat is afkomstig van de verbrandingsoven van het AZ Sint-Blasius, dat zou de gepensioneerde dokter toch moeten weten! Empro mag blijven produceren omdat de resultaten van de door jullie gevraagde onafhankelijke geurstudie gekend zijn, maar blijkbaar willen jullie deze niet kenbaar maken. Als het schepencollege dan dergelijk vraag stelt aan de provincie dan kennen ze reeds het antwoord en is deze vraag enkel een zoethoudertje voor het comité...

Lees meer