Gemeentehuis Lede.
Koen Moreau Gemeentehuis Lede.

Publiek buitengegooid tijdens broeierige gemeenteraad over financiële fraude bij gemeentelijk feestcomité

Een praatbarak met vage insinuaties, nog vagere antwoorden, geen politieke verantwoordelijken en geen lessen voor de toekomst. Dat was vrijdagavond het bijzondere droeve resultaat van de uitzonderlijke vier uur durende gemeenteraad die de oppositie van Lede bijeenriep. Kostprijs voor de bevolking: +/- 4.000 euro.

Toeschouwers die vrijdagavond ondanks het prachtige lente- en terrasjesweer kozen voor het bijwonen van de bijzondere gemeenteraad in Lede naar aanleiding van financiële fraude in het gemeentelijk feestcomité en de illegale bomenkap aan de Stationsweg kwamen bedrogen uit. Politici van meerderheid en oppositie dansten allebei urenlang rond de hete brij heen. Erg concreet werd het nooit.

Cultuurschepen Elke Meganck (CD&V) verdronk het publiek in een opsomming van bewezen en niet-bewezen maar gegoogelde(!) mogelijke kosten die het feestcomité de voorbije jaren maakte en die moesten aantonen dat het gemeenschapsgeld integraal opgebruikt werd. Over de inkomsten van reclamestoet, parkconcerten en heksentocht die met die gelden gerealiseerd werden en waarvan afhankelijk van de bron tussen de 8 en 15.000 euro spoorloos verdween, geen woord. Enkel een klein stil zinnetje aan het einde van een minutenlang durende opsomming waarin ze stelde dat “de winsten goed besteed moeten worden en niet mogen worden uitgegeven aan persoonlijke uitgaven”.

Bij mijn weten is het sinds 1977 de eerste keer dat de boekhouding opgevraagd en gecontroleerd wordt

Schepen van Financiën Dirk Rasschaert (De Coöperatie)

Evenmin een woord over de reden waarom het gemeentelijk feestcomité een van de weinige raden is waar de functie van penningmeester niet ingevuld wordt door gemeentepersoneel. Wel de weinig geruststellende opmerking dat er mogelijk ook problemen zijn in andere raden. “Bij mijn weten is er na de fusie in 1976 nog nooit een raad gecontroleerd”, reageerde schepen van financiën Dirk Rasschaert (De Coöperatie). Schepen Meganck deed er nog een schepje bovenop. “Ik kreeg net de bevoegdheden en adviesraden van de gemeentelijke marktcommissie en de Middenstandsraad en merkte dat ook hier nooit controle gebeurde en dat volgens de statuten ook niet noodzakelijk is”, sneerde zij. Een duidelijke uithaal naar ‘Open Lede’-fractieleider Stijn Wille die hiervoor tot december als schepen verantwoordelijk was, maar net op de oppositiebanken belandde.

De oppositiepartijen schoten terug met uitspraken over ‘afleidingsmanoeuvres’, ‘beheerd zoals een slechte huisvader’, ‘schuldig verzuim’, ‘werk aan de winkel’, ‘diefstal’, ‘brug te ver’ en ‘symptomatisch voor lamentabel financieel beheer’. Enkel gemeenteraadslid Stijn Droessaert (N-VA) legde de essentie op tafel. “Het financieel beheer is zo lek als een zeef, maar ik heb nog steeds geen oplossing gehoord.” Enige reactie daarop was een – alweer vaag – antwoord dat “het gemeentebestuur voorstander is van het opmaken en uniformiseren van statuten voor alle raden waarin het onderdeel ‘interne controle’ zal opgenomen worden.”

‘Kostelijk prutspaperassendossier’

De keuze om een dure bedrijfsrevisor aan te stellen om de boekhouding van het feestcomité uit te vlooien en de veroorzaakte put vast te stellen, werd evenmin geapprecieerd. Meerdere raadsleden hekelden de opsomming van Meganck als “reeds uitgevoerde boekhoudkundige controle”. Peter Venneman (Open Lede) had het over een “prutspaperassendossier dat de gemeenschap dankzij een bedrijfsrevisor meer zal kosten dan wat er verdween.” De kostprijs van deze gemeenteraad van om en bij de 4.000 euro was alvast een mooie stap in die richting.

Dat schepen Meganck de gemeenteraad na de vorige zitting - en dus via niet officiële weg - op de hoogte bracht van de financiële problemen bij het feestcomité, de ontvangst van een schriftelijke schuldbekentenis en de opmaak van een schuldafbetalingsplan terwijl er nog steeds gekozen wordt om een bedrijfsrevisor aan te stellen en geen politionele klacht in te dienen, werd haar wel aangewreven. “U hebt daar de privacy van de betrokkenen geschonden en een zware beroepsfout gemaakt”, aldus Stijn Wille. Gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) nam de verdediging op zich. Er was geen enkele reden en onvoldoende basis om dit punt als hoogdringend op de agenda van de vorige gemeenteraad te plaatsen.”

Ze zijn allemaal alleen maar bezig met het redden van hun eigen vel

Jef Lemmens, nieuwe voorzitter gemeentelijk feestcomité

Maebe zorgde er ook voor dat de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid achter gesloten deuren werd afgehandeld. Dit tot grote onvrede van zijn partijgenoot Jef Lemmens. Die werd net aangesteld als voorzitter van het gemeentelijk feestcomité en bracht het dossier onder de aandacht. “Waar zijn we mee bezig? Iedereen weet over wie het gaat. Het ergst is dat politici van drie verschillende partijen hier al veel langer van op de hoogte zijn, maar dat alles bewust verzwegen werd tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Het verklaart ook waarom bepaalde betrokkenen ook voor andere zaken een hand boven het hoofd werd gehouden”, stelde die boos nadat hij net als al het aanwezige publiek de raadzaal moest verlaten. De man kondigde ook meteen zijn politiek afscheid aan. “Met die ‘bende’ wil ik niets meer te maken hebben. Ze zijn allemaal alleen maar bezig met het redden van hun eigen vel.” Schepen Meganck overleefde duidelijk de geheime zitting aangezien ze nadien breed lachend de rest van de zitting bijwoonde.

Het tweede agendapunt over de illegale bomenkap aan de gracht tussen Klemendorp en de Stationsweg bleek - ondanks heel wat heen en weer gepalaver en voorlezing van tal van wetteksten en bosdecreten - een slag in het niets. Ondanks aandringen van raadslid Stijn Wille bleven zowel plaatsvervangend burgemeester Robert De Mulder (CD&V) als schepen Bart Heestermans (Groen) volhouden dat ze vooraf niet op de hoogte waren.

2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Steve Warrant

    Niemand lijkt te begrijpen dat we gemeenten moeten afschaffen i.p.v provincies. Hoe lokaler het bestuursniveau, hoe rotter.

  • Rudy Fosselle

    Wellicht zal Groen toch wel meegelopen hebben in de klimaatmarsen: dat maakt veel goed hoor. Zo ziet ook de daar de kiezer de bomen door het bos niet meer en wordt de politiek als een coöperatief dorpsfeest ervaren : 'Je kan zeggen dat het allemaal maar een druppel op een hete plaat is, maar als iedereen een druppel levert, wordt veel mogelijk.” ronkte ooit een coöperatieve bezieler. “Anders moet je er niet aan beginnen”, deed een andere gecoöpererende would be bestuurster er nog bovenop..

Lees meer