Permanent zone 30 in Molenstraat

Kapelle


"Het zijn de grondige verbouwingen van de Sint-Jansschool die aan de basis van de nieuwe zone 30 liggen", schetst verkeersschepen Wally Corneillie (CD&V/VD). "Door die werken was er lange tijd heel wat verkeershinder in de Rollegemsestraat. Daarom kwam er, in samenspraak met de schooldirectie, een alternatieve toegang tot de school via de Molenstraat. Om het op die plek ook veilig te houden, werd een tijdelijke zone 30 ingevoerd tussen het kruispunt met de Rollegemsestraat en het huis aan die Molenstraat 10. Nu komt die zone 30 er permanent en dat zorgt zeker voor een betere mobiliteit. De eigenlijke toegang tot de school blijft dus via de Molenstraat. Leveringen en de schoolopvang kunnen wel nog via de Rollegemsestraat gebeuren". (VGGS)

Lees meer