5 De burgemeesters namen de 2.500 suggestiebladen in ontvangst.
CDR De burgemeesters namen de 2.500 suggestiebladen in ontvangst.

Actiegroepen overhandigen 2.500 bezwaren aan zeven burgemeesters tegen hoogspanningslijn langs E403: “Elia heeft de goedkoopste optie gekozen”

De Burgerplatforms Leefbaar E403 en Begraaf Ventilus hebben in het bijzijn van honderd bezorgde bewoners meer dan 2.500 suggesties, vragen, bezorgdheden en bezwaren over hoogspanningslijn Ventilus bezorgd aan de zeven betrokken gemeentebesturen. Ze hopen samen met de politiek druk te kunnen zetten op energiebeheerder Elia om af te stappen van het plan om 22 kilometer aan nieuwe bovengrondse leidingen te realiseren langs de E403.

Van doodskisten tijdens infomarkten tot een filterblokkade. De bewoners van de zoekzone langs de E403 voor hoogspanningslijn Ventilus , die energie van windmolens op zee aan land moet brengen, hebben de voorbije weken duidelijk gemaakt dat ze die snelweg voor elektriciteit liever niet boven hun hoofden zien. Twee burgerplatforms - Leefbaar E403 en Begraaf Ventilus - verzamelden de voorbije weken 2.500 vragen, suggesties en bezwaren van bezorgde buurtbewoners. Die overhandigden ze woensdag aan de besturen van de steden en gemeenten die straks mogelijk nieuwe hoogspanningsmasten zien verrijzen op hun grondgebied.

5 Kinderen brachten de suggestieformulieren binnen.
CDR Kinderen brachten de suggestieformulieren binnen.

Politieke steun

Burgemeesters Karlos Callens (Ardooie), Hendrik Verkest (Wingene), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Annick Vermeulen (Zedelgem), Jan de Keyser (Oostkamp) en Kristof Audenaert (Torhout) en schepen Marc Vanwalleghem (Roeselare) namen de tien dozen in ontvangst. “Dat jullie op onze uitnodiging zijn ingegaan, steunt ons in het geloof dat jullie gewicht zullen geven aan de stem van de burgers en onze bezorgdheden zullen meenemen in jullie advies. En dat we op jullie politieke steun mogen rekenen tegen de plannen van Elia”, reageert Francky Snaet van Leefbaar E403. “Volgens gouverneur De Caluwé wordt West-Vlaanderen het centrum van de productie van duurzame energie. Mogen we dan ook hopen dat de provincie het toonbeeld wordt van een duurzame transmissie van energie, waarbij de lasten en baten op een eerlijke manier verdeeld worden?”

5 De stapel suggestieformulieren.
CDR De stapel suggestieformulieren.

Extra onderzoek en compensaties

De zware hoogspanningslijnen van 380.000 Volt hebben een transportcapaciteit van zes GigaWatt of evenveel kernreactoren. “Al onze bezorgdheden, waar noch Elia noch de Vlaamse overheid bij stilstaan, maar ook suggesties, vragen naar meer onderzoek en voorstellen voor alternatieven hebben we in het eerste participatiemoment neergeschreven. We hopen dat de Dienst Omgeving en de Vlaamse regering een duidelijk antwoord zullen geven op onze vragen, bijkomend onderzoek zullen uitvoeren naar de voorgestelde alternatieven. We hopen dat ze een garantie kunnen geven naar de gezondheidsaspecten en duidelijk zullen communiceren over compenserende maatregelen, onder andere voor de waardevermindering van woningen en bedrijven.”

5 In de Ardooise landbouwloods waren honderd bezorgde bewoners aanwezig.
CDR In de Ardooise landbouwloods waren honderd bezorgde bewoners aanwezig.

Alternatieven

Eerder deze week lieten de burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde al weten dat ze het Ventilusproject negatief advies zullen geven en pleiten voor een ondergronds traject. Dat bevestigt burgemeester Verkest nogmaals. “Met ondergrondse gelijkstroom kunnen we leven.” Schepen Vanwalleghem sluit zich hierbij aan. “We kiezen voor de gezondheid van onze mensen. Maar er moet elektriciteit zijn, dus is het nodig dat die ondergronds loopt. We hebben met het warmtenet het perfecte voorbeeld in Roeselare.” Burgemeester Callens is scherper. “Ik verkies een ander traject boven een ondergronds traject. Elia heeft duidelijk voor de goedkoopste optie gekozen, hoogspanning bovengronds langs de E403. Er is nood aan meer onderzoek.”

5 Het Ventilustraject planmatig voorgesteld.
ventilus.be Het Ventilustraject planmatig voorgesteld.

Blijven suggesties sturen

Tijdens het ontmoetingsmoment vroegen verschillende bewoners zich af waarom er geen Izegemse delegatie aanwezig was. Het bestuur buigt zich er pas donderdag over het dossier tijdens de commissie openbare werken en mobiliteit en maakt pas nadien hun standpunt openbaar.

Tot slot blijven de burgerplatformen oproepen om vragen en suggesties over te maken via burgerplatformleefbaare403@gmail.com. “27 juni is de laatste dag van het eerste participatiemoment, maar we blijven actie voeren”, besluiten ze.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer