Met de Izegembon steun je de lokale handelaars.
Joke Couvreur Met de Izegembon steun je de lokale handelaars.

Gebruik Izegembon wordt uitgebreid, oppositiepartij STiP wil meer

Na een eerste evaluatie wil het Izegemse stadsbestuur de Izegembon uitbreiden naar alle handelaars die door de coronacrisis verplicht moesten sluiten en ook de loopduur verlengen. Oppositiepartij STiP vindt dit onvoldoende, maar haalde met hun amendementen bakzeil in de gemeenteraad.

Om inwoners te overtuigen ook in en na de coronacrisis lokaal te kopen, lanceerde stad Izegem begin mei de Izegembon. Die is te koop bij handelaars die moesten sluiten en recht hebben op een hinderpremie. Per bon van 20 euro financiert de stad een extra bedrag van vier euro. Tijdens de gemeenteraadszitting dinsdagavond gaf schepen van economie Lisbet Bogaert (N-VA) enkele eerste cijfers. “Begin deze week hadden zich al 132 handelszaken geregistreerd voor de Izegembon”, weet ze. “437 individuele gebruikers kochten samen 4.762 bonnen, goed voor een kost van 19.000 euro voor de stad.” Gelijktijdig stelde ze een uitbreiding voor. Voortaan is de Izegembon er niet langer enkel voor handelaars die recht hebben op een hinderpremie maar voor alle handelaars die kunnen bewijzen dat ze verplicht moesten sluiten door de coronacrisis. “Daarnaast verlengen we de periode waarin klanten de bonnen kunnen aankopen tot eind juni in plaats van tot eind mei. Handelaars kunnen zich registreren tot 15 juni in plaats van tot 22 mei”, aldus de schepen.

Zeven amendementen

Oppositiepartij STiP ijvert voor een veel ruimere aanpassing en diende niet minder dan zeven amendementen in. “De Izegembon moet er zijn voor alle handelaars op Izegems grondgebied die verlies hebben geleden”, stelt Kurt Grymonprez. “Daarnaast willen wij dat de bonnen verzilverd kunnen worden vanaf 1 juni tot eind december, in plaats van vanaf september. Ook ijveren we ervoor dat handelaars zich kunnen registreren tot eind juni en dat de bonnen aangekocht kunnen worden tot eind juli. We vragen om het maximum aantal bonnen per handelaar op te trekken van 250 naar 500 en dat de stad een maximumbudget op de actie zet. Tot slot vragen we dat er ook tegoedbonnen worden opgemaakt door de handelaars voor een restwaarde van de Izegembonnen.” 

Grymonprez vond geen draagvlak voor zijn voorstellen.

Lees meer