Het gemeentehuis in Ingelmunster.
RV Het gemeentehuis in Ingelmunster.

Ingelmunster maakt in coronacrisis werk van compensatiefonds: “Directe hulp voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen”

Om de schade bij inwoners, bedrijven en verenigingen door de coronacrisis enigszins te verhelpen, maakt het Ingelmunsterse gemeentebestuur werk van een compensatieplan.

Momenteel houdt de financiële dienst alle kosten bij die het directe gevolg zijn van de coronacrisis. “Het gaat onder meer over de aankoop van mondmaskers of de vloerstickers voor de handelaars, maar ook om de niet-geïnde terrasbelastingen of de terugbetaling van de kampen tijdens de paasvakantie”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels (De Brug).

“Daarnaast zijn er eveneens uitgaven geschrapt door bijvoorbeeld de afgelasting van de 11-juliviering. Uiteraard biedt de gemeente ook logistieke en administratieve steun. Een ruime poule vrijwilligers ondersteunt hierbij de interne diensten.”

Vier categorieën

Naast deze tegemoetkomingen wil het gemeentebestuur een extra bedrag in de begroting, onder de vorm van een compensatiefonds dat door een nog op te richten werkgroep verdeeld zal worden over vier categorieën. “In de eerste plaats krijgt het bijzonder comité van de sociale dienst de voogdij over een deel van het bedrag. De maatschappelijk assistenten van het OCMW bereiden de individuele dossiers voor, de raad beslist over de mate van toekenning. Op die manier heeft het bijzonder comité extra middelen ter beschikking voor die mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving”, gaat de burgemeester verder. 

Zomerprogramma

“Een tweede categorie is de steun aan onze socioculturele verenigingen en organisaties. Het kan niet zijn dat corona het voorbestaan van ons sociaal weefsel bedreigt, vandaar deze tussenkomst. De toewijzing gebeurt uiteraard met inspraak van onder andere de jeugd-, senioren-, sport- en cultuurraad.” 

Een derde deel van het geld gaat naar de dienst vrije tijd. “Zij werken een gevarieerd zomerprogramma uit voor elk wat wils, nu we grotendeels de zomer in eigen gemeente gaan doorbrengen.” Ten slotte wil het bestuur, naast de logistieke, ook financiële ondersteuning geven aan het onderwijs, de opvangsector en ouders die opvang nog hadden. “Volgende maand starten we een overleg met de politieke partijen uit onze gemeente. Dit compensatieplan gaat niet over de realisatie van politieke ideeën, maar over directe hulp aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in deze visie”, besluit Windels.

Lees meer