Het gemeentehuis van Lendelede. In het begin van deze legislatuur stegen de gemeentelijke belastingen. Hoe ziet het eruit voor de komende zes jaar?
VGGS Het gemeentehuis van Lendelede. In het begin van deze legislatuur stegen de gemeentelijke belastingen. Hoe ziet het eruit voor de komende zes jaar?

Kunnen belastingen weer wat lager?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LENDELEDE

Bij de start van deze legislatuur steeg de personenbelasting van 7 naar 8 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.750 naar 1.900. Noodzakelijk om de tax shift op te vangen, zegt huidig schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V). Niet iedereen is het daarmee eens.

"De belastingverhoging was noodzakelijk", zegt schepen Rommens. "De tax shift van de federale overheid kost ons van 2017 tot 2021 meer dan 560.000 euro per jaar en vanaf 2022 liefst 200.000 euro per jaar. Dankzij ons slim en zuinig beleid moeten we de belastingen echter niet meer verhogen om dat op te vangen. We hebben een stevige buffer uitgebouwd en de dienstverlening komt niet in het gedrang. We kunnen nog altijd gratis parkeerplaatsen aanbieden. We hebben ook onze schulden afgebouwd met meer dan 3 miljoen euro. Trouwens, uit de gemeentemonitor blijkt dat we minder belastingen heffen dan soortgelijke gemeenten."

Schuldenberg

Gudrun Debrabandere (N-VA) is het daar niet mee eens. "CD&V bouwde een enorme schuldenberg op die de financiële gezondheid van onze gemeente aantast. Geen goed beleid dus, zeker aangezien veel projecten op de lange baan worden geschoven. Eén voorbeeld: site Nelca. Plannen goedgekeurd in 2013, maar sindsdien is er nog geen enkel stuk grond verkocht, en dus blijven die inkomsten uit."

Uitgestoken hand

Ook Francis Bonte (Trots op Lendlee) is kritisch. "De belastingverhoging had niets te maken met de tax shift, maar alles met het afbouwen van de schuldenberg. Die belastingverhoging kostte de inwoner de voorbije vijf jaar 90 euro per persoon per jaar. Hoe het anders kan? Bij investeringen zorgen voor publiek-private samenwerkingen. Dat zorgt voor meer financiële ruimte. De voorbije jaren staken we de hand uit om mee te werken aan het financieel beleid, maar dat werd telkens geweigerd." (VGGS)

Lees meer