De overweg in de Heirweg-Zuid gaat dicht.
Google Streetview De overweg in de Heirweg-Zuid gaat dicht.

Nieuwe weg naar KMO-zone Heirweg Zuid in de maak

Infrabel wil op korte termijn de overweg in de Heirweg-Zuid afschaffen. Daarom wordt werk gemaakt van een alternatieve ontsluiting naar de KMO-zone Heirweg Zuid. 

Omdat in de nieuwe verbinding ook rioleringen moeten komen, keurde de Ingelmunsterse gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goed. Op basis van deze overeenkomst wordt een ontwerper aangesteld die het voorontwerp van de nieuwe ontsluiting uitwerkt. Infrabel is bereid om de infrastructuurkosten te dragen. 

Nadat een ontwerper is aangesteld, zal ook daarmee een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. Het gemeentebestuur wil dit project in zijn geheel aanpakken en stelde daarom de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aan om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.

Lees meer